Haberler

Konya Karaman Bölgesi Kimya Sektörü Taslak Raporu

MENU
Okunma : 1,0b Tarih : 01 Eylul 2016
Bilindiği üzere Kimya Sanayi; önümüzdeki yıllarda küresel üretim ve ticarette etkin olacak sektörlerden otomotiv, bilgi ve iletişim teknolojileri, makine, yatırım ve tüketim malları sektörlerinin tamamına girdi sağlamaktadır.Dünyada kimya sektöründe bilimsel gelişmeler nanoteknoloji, biyokimya, katalizör, genetik, organik kimya ve polimer kimyası alanlarında gözlenmektedir.
 
Bu bağlama Ajans uzmanlarımızdan Fuat KARAGÜNEY tarafından hazırlanan Konya Karaman Bölgesi Kimya Sektörü Taslak Raporu konu ile ilgili paydaşlarımızın görüş ve önerilerine açılmıştır.
 
Çalışmada Konya Karaman Bölgesindeki Kimya sektörü Resmi İstatistik Programı kapsamında üretilen verilen ışığında 5 farklı değişken üzerinden bölgeler düzeyinde karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bu değişkenler sırasıyla;
 
1.       Yerel Birim Sayısı
2.       Çalışan Sayısı
3.       Maaş ve Ücretler
4.       Ciro
5.       Maddi Mallara İlişkin Brüt yatırımlardır.
 
Bu Analiz çalışmasında sektörü ilişkin veriler. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Resmi İstatistik Programı kapsamında hazırlanan ve Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması olan NACE Rev2. (Faaliyet sınıflaması)Ekonomik faaliyetlere göre 2 li ve 4 lü düzeyde ayrı ayrı ele alınarak detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmaya ilişkin veriler İmalat sanayi verilerini karşılaştırmalı olarak içermektedir. İlgili sınıflama sunucundan İmalat sanayi verileri (10-33) C kısmında yer almaktadır.
 
Çalışmanın daha da geliştirilebilmesi için özellikle sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizden yapılacak geri dönüşler önemli olacaktır. Çalışma ile ilgili görüş ve önerilerinizi planlama@mevka.org.tr adresine iletebilirsiniz.