Haberler

KONYA KARAMAN BÖLGESİNDE KADIN VE GENÇ İŞGÜCÜNE KATILIM ORANLARI ÜLKE ORTALAMASININ ALTINDA...

MENU
Okunma : 841 Tarih : 03 Haziran 2016
Bireysel bilgi, beceri ve yetenekler diğer faktörlere göre son yıllarda gelişen ve büyüyen bölgesel ekonomilerin asıl itici gücü olmaya başlamakta ve dünyada işletmelerin üretimlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları faktörler arasında, gittikçe daha çok öne çıkmaktadır.
 
Nitekim sahip oldukları bilgi birikiminin çok daha yüksek olması sayesinde bu bölgesel ekonomiler hem daha çok buluş ve yenilik yapabilmekte hem de bu tür ekonomilerin işgücü verimliliği daha yüksek düzeylerde gerçekleşmektedir.
 2014 -2023 Konya Karaman Bölge Planında bölgedeki özellikle kadın, genç ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere işgücü katılım oranlarının düşük olduğunu ortaya konmuştur.
 
Nitekim Bölge Planında da belirtildiği üzere bölgede mesleki ve teknik eğitim kurumlarından mezun olan öğrenciler, firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalmaktadır.
 
Bölgede kadınların gerek işgücüne katılım oranı gerekse istihdam oranlarının ülke ortalamasının altında kalması eğitim odaklı müdahalelerin gerekliliğini ortaya koymaktadır.
 
Öte yandan bölgede verilen mesleki eğitim kurslarının koordinasyonu, bireylerin aldıkları mesleki eğitim sonucu işe yerleşip yerleşmedikleri yeterli düzeyde takip edilmemekte ve meslek kurslarının yönetimi noktasında eşgüdüm sağlanamamaktadır.
Bu eşgüdümün sağlanabilmesi için bölgesel düzeyde bir koordinasyon yapısına ve bu yapının istatistiğe dayalı politika üretebilmesi için ICT temelli dijital bir network ağı ve veri tabanına ihtiyaç vardır.
 
İlgiliistatiksellere http://planlama.mevka.org.tr/duzey2bolgeler/statplanet.html adresindenerişim sağlayabilirsiniz.