Haberler

MEVKA TARAFINDAN İL VE İLÇE KALKINMA İSTATİSTİKLERİNİ YORUMLAMADA ÖNEMLİ BİR YENİLİK

MENU
Okunma : 889 Tarih : 05 Mart 2016

 

 Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından Konya Karaman il ve ilçelerine ait sosyo-ekonomik istatistiklerin mekânsal olarak daha kolay ve anlaşılabilir bir şekilde yorumlanması amacıyla MEVKAStat adı verilen coğrafi bilgi sistemleri temelli uygulama hayata geçirildi.

MEVKAStat Projesi kamu kurum ve kuruluşları tarafından farklı sektörlerde verilen desteklerin planlanması, programlanması ve izlenmesine dönük faaliyetlerin takibini kolaylaştıracaktır. Projede kullanılan değişkenler TÜİK ve Resmi İstatistik Programda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen ve yayımlanan verileri esas alması nedeniyle güncel, güvenilir ve karşılaştırabilir niteliktedir.  
 
37 ilçe, 81 il ve 26 Düzey 2 Bölgesi bazında ve 200 den fazla karşılaştırmalı veri seti içeren MEVKAStat projesi ile bundan böyle Konya Karaman Bölgesi’ne ait sosyo ekonomik gelişmeler gerçek rakamlarla bilimsel olarak takip edilebilecek.
MEVKAStat uygulaması sayesinde bölgede tarımdan sanayiye; turizmden eğitime birçok sektörde yıllara göre gelişme düzeyleri ortaya konarakaşağıda örnekleri verilen ve müdahale açısından öncelikli konular tespit edilebilecek.
 
·         Tarımsal verimliliği düzenli olarak azalan veya artan ilçeler
·         Derslik başına öğrenci sayısının bölgeye kıyasla yüksek olduğu ilçeler,
·         Okur-yazar oranının görece düşük olan ve artma eğilimi olmayan ilçeler,
·         Ajans Mali ve Teknik desteklerinin ilçeler bazında mekânsal dağılımı ve buna göre öncelik verilmesi gereken ilçelerin tespiti,
·         Turist sayısında düzenli azalma yaşayan ilçeler,
·         Sosyal yardımların nüfusa oranla ve diğer ilçelere kıyasla yüksek olduğu ilçeler,
 
Öte yandan Proje ile 10. Kalkınma Planı öncelikli dönüşüm programlarından “İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı Eylem Planı’na da bölgesel düzeyde azami katkı yapılmış olacak. Uygulamadaki verilerden ve haritalardan Mevlana Kalkınma Ajansı kaynak gösterilmek suretiyle serbestçe istifade edilebilecektir.
 

Galeri