Haberler

KONYA DAKİ SURİYELİ MİSAFİRLERİN EKONOMİK POTANSİYELLERİ VE İŞBİRLİĞİ İMKANLARININ BELİRLENMESİ

MENU
Okunma : 808 Tarih : 15 Eylul 2015

 
Mevlana Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Müstakil Konya’daki Suriyeli Misafirlerin Ekonomik Potansiyelleri Ve İşbirliği İmkanlarının Belirlenmesi” başlıklı proje destek almaya hak kazandı. Proje MÜSİAD Konya Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi ŞİMŞEK, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali KORKMAZ ve Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet AKMAN tarafından 15.09.2015 Salı günü imzalandı.
 
Proje; Kalkınma Bakanlığı 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma planında belirtilen bölgesel, yerel ve sektörel iş gücü dinamikleri dikkate alınarak nitelikli istihdam imkanları geliştirilmeye dönük olup, refah artışının hızlandırılması yolunda, uzun vadeli bakış açısıyla yüksek ve istikrarlı büyüme ortamının sağlanması noktasında özel sektör öncülüğünde dışa açık ve rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesini hedeflemektedir. Verimlilik artışı ve sanayileşme sürecinin güçlendirilmesi bu stratejinin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır.
 
İlimizde bulunan sermaye sahibi Suriye vatandaşlarının tespit edilmesi yoluyla iki ülke vatandaşları arasında sermaye ve yatırım işbirliğine imkan tanıyacak, büyük hacimli yatırım kararlarının alınmasını sağlayarak ulusal ve küresel düzeyde daha rekabetçi işletmelerin sayısının artırmak veya bu tür yatırım kararlarının yönlendirilmesine katkı sağlayabilecek öncelikli alanlarda stratejik eylem planlarına veri oluşturmak. Halihazırda İlimizde bulunan sermaye sahibi Suriye vatandaşları ile Konyalı iş adamları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek, Tesis edilen işbirlikleri ve ortalıklar aracılığıyla Konya’nın kalkınması ve rekabet gücünün artırılması, ayrıca gelecekte Suriye’nin imarı, sanayi ve ticareti konularında Suriye’nin ulusal kalkınmasında Konyalı iş adamları ve firmaların aktif rol alması sağlamak, Tesis edilen işbirlikleri ve ortalıklar aracılığıyla Konya’nın yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirmesi, İlimizde bulunan Suriye vatandaşları içerisinde Konya sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün tespiti amaçlanmaktadır.

 

Galeri