Haberler

14. KALKINMA KURULU TOPLANTISI

MENU
Okunma : 644 Tarih : 29 Temmuz 2015
 
 T.C.
MEVLANA KALKINMA AJANSI
Kalkınma Kurulu Başkanlığı
 
Mevlana Kalkınma Ajansı 14. Kalkınma Kurulu Toplantısı 29 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 14:00’da Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
                                                                                           
Gündem:
1.       2014 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi
2.       İç denetim raporunun görüşülmesi
3.       Akşehir Belediye Başkanı Salih AKKAYA’nın sunumu,
4.       Yrd, Doç. Dr. Metin ÇELİK’in “Turizm” konulu sunumu,
5.       Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan raporlara ilişkin bazı sunumlar ,
6.       5449 Sayılı Yasanın 9/c maddesinden alınan yetki ile bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunulması,
7.       5449 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ve 2009/15433 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek-1/3. Maddesi gereği Kalkınma Kurulu Başkanı, Başkanvekili ve Katip Üyelerin seçimi.
8.       Kapanış

Galeri