Haberler

2014-2023 KONYA KARAMAN BÖLGE PLANI ONAYLANDI

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 24 Aralık 2014
Konya Karaman Bölgesini geleceğe hazırlayacak olan ve 2014-2023 dönemini kapsayan yeni BÖLGE PLANI, 2014- 2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) ve diğer bölge planları ile birlikte Başbakan Sayın Ahmet DAVUTOĞLU başkanlığında toplanan Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylandı.
 
Konya Karaman Bölgesinin 2023 hedeflerinin ortaya koyan plan sayesinde bölgenin geleceği adına ortak bir yol haritası ortaya konmuş oldu. 7 farklı temel amaç ve bu amaçlar altında birçok öncelik ve tedbirin alındığı Bölge Planının genel makro hedeflerini şu şekilde sıralamak mümkün:
 
Öncelikle bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla başta kırsal olmak üzere eğitim/sağlık gibi temel kamu hizmetlerinde etkinliği artırmak, tarımda yaşanması kaçınılmaz istihdam kayıplarını en aza indirmek ve gelir elde etmek için kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirmek, geleceğini tarımda aramayan nüfusu tarım dışı iş kollarında istihdam etmek, tarıma devam edecek nüfus için ise suyu en tasarruflu kullanan üretim teknikleri ile katma değeri en yüksek ürünlere yöneltmek; Diğer yandan güçlü ulaşım ağlarıyla hızlı bir şekilde limanlara inerek küresel ekonomilere entegre ve üretken bir imalat sanayi altyapısı oluşturmak, yüksek katma değerli sanayi yatırımlarını ve nitelikli işgücünü bölgeye çekerek orta ve ileri gerektiren imalat sanayi kollarında uzmanlaşmak.
 
Bu iki politika sayesinde Konya Karaman 2014 -2023 bölge planı tarıma alternatif olarak çeşitlenen ekonomik faaliyetler ile birlikte kırsaldaki potansiyeli harekete geçirerek bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedefliyor. Böylece hem artan gelirle birlikte kırsalda yaşayan kesimin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve kentlere olan göç taleplerinin azaltılması sağlanmış olacak hem de tarımın sınırlı doğal kaynaklar üzerindeki baskını azaltarak çevresel sürdürülebilirliği artacak. Onaylanan Bölge planı bölgenin mevcut mekânsal gelişme eğilimlerine alternatif olarak kurgulanan ve bölge içindeki yerleşim yerlerine farklı müdahale biçimlerini içeren çok merkezli ve dengeli bir mekânsal örgütlenme politikasını da içeriyor.
 
Bölge planı Mevlana Kalkınma Ajansı koordinasyonunda hazırlanmakla birlikte yalnızca ajansın kurumsal bir stratejik planı değil aksine tüm bölgenin planı olup, yani daha geniş bir toplumsal tabana yayılabilmesi adına bölgedeki kamu kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri tarafından sahiplenilmesi gereken ve genel bir kalkınma çerçevesi çizen bir plan niteliğindedir. Konya Karaman Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı bölgedeki kamudan özel sektöre kadar binlerce paydaşın özverili katılımlarıyla düzenlenen çok sayıda etkinlik sonucunda ortaya çıkmıştır.
 
Mevlana Kalkınma Ajansı olarak planın hazırlanmasında emeği geçen, süreç boyunca desteklerini esirgemeyen “Yönetim Kurulu Üyelerine”, değerli görüşleri ve yaptıkları çalışmalarla katkı sağlayan “Kalkınma Kurulu Başkanı ve Üyelerine”, plan kararlarının oluşturulmasında etkin rol alan “Teknik Komite Üyelerine”, ilçe stratejik gelişme raporlarının hazırlanması sürecinde özveriyle çalışan “Kaymakamlara, Kaymakamlık Çalışanlarına ve İlçe Stratejik Gelişme Komisyonu üyelerine”, düzenlenen organizasyonlara katılan, görüş bildiren, anket ve mülakat uygulamalarına katılan, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Belediyelere, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Özel Sektör Temsilcilerine, Akademisyenlere” ve “Bölge içindeki ve dışındaki Tüm Paydaşlara” özverili çalışmalarından ve sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür eder Bölge Planı’nın Konya Karaman Bölgesi ve Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.