Haberler

KONYA ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PANELİ

MENU
Okunma : 964 Tarih : 11 Ekim 2014
Biyolojide iki farklı canlının birlikte hareket ederek tek bir organizma gibi hareket etmesi anlamına gelen “simbiyoz” kavramının son yıllarda endüstri alanına uyarlanması ile doğan “Endüstriyel Simbiyoz” kavramı iki veya daha fazla endüstriyel işletmenin birbirleri arasında hammadde atık veya enerji değişimi olarak kabul edilmektedir.
 
Endüstriyel Simbiyoz, özellikle birbirine coğrafi olarak yakın konumda olan iki endüstriyel işletmenin başta daha fazla rekabet gücüne sahip olabilmek ve bunu yaparken de ekolojik açıdan tahribatı en aza indirmek amacıyla aralarında kurduğu ortaklık ve dayanışmayı esas almaktadır. Bu sayede işletmeler çevresel açıdan sürdürülebilir, ekonomik açıdan ise daha yenilikçi kaynak kullanımı noktasında bir araya gelmektedir.
Diğer yandan endüstriyel simbiyoz yanlıca iki işletme arasındaki ortaklık değil orta ve uzun vadede ayrıca, inovasyon, yenilik ve kümelenme   e gibi ulusal ve bölgesel ekonomi politikalarını da destekleyen bir yaklaşımdır.
 
Bu kapsamda Mevlana Kalkınma Ajansı Koordinasyonunda ve Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya Ticaret Borsası işbirliğinde 16 Ekim 2014 tarihinde saat 14.00’de Konya Sanayi Odası Toplantı Salonu’ndaEndüstriyel Simbiyoz Paneli’gerçekleştirilecektir. Panel kapsamında ES uygulamalarının özellikle ulusal politika belgelerinde de bir endüstriyel büyüme odağı olan Konya için önemi, bu konuda neler yapılabileceği, dünya genelinde bu konuda yapılan çalışmalar ile Türkiye genelinde gerçekleştirilmiş başarılı uygulama örnekleri Konya sanayicisine aktarılacaktır. Sanayicimizin bu konuda bir farklındalık yaratılması ve yeni yol haritalarının belirlenmesi açıdan bu panel oldukça önem taşımaktadır.
 
Panel kapsamında bugüne kadar ülkemizde bu konuda oldukça değerli çalışmaları olmuş ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel DEMİRER; Endüstriyel Simbiyoz uygulamalarının ülkemizde yaygınlaşması konusunda kurumsal anlamda çok önemli çalışmaları olan (TTGV) Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan Çevre Projeleri Koordinatörü Ferda ULUTAŞ ve Uzman Merve BÖĞÜRCÜtecrübelerini Konya’daki işletmelere aktaracaktır.
 
Ayrıca panelde Endüstriyel simbiyoz uygulamaları noktasında özel sektörden edinilecek tecrübe de oldukça önemlidir. Bu amaçla panelde Konya Şeker A.Ş. İş Birimi Koordinatörü Vural AKYAZAN ve Yeni Yatırımlar Koordinatörü Ali TUNCEL ile Nur Kireç LTD STI’den Üretim Müdürü Ömer ÖZER konu ile ilgili edindikleri tecrübeleri paylaşacaklardır.
Katılımlarınızı bekler, saygılar sunarız.
 
Tarih      : 16 Ekim 2014 Perşembe
Saat       : 14.00 – 17.00
Yer         : Konya Sanayi Odası 
  

Dosyalar
PROGRAM