Haberler

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI PROJE UYGULAMA TOPLANTISI

MENU
Okunma : 913 Tarih : 24 Haziran 2014
Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda “” kapsamında destek almaya hak kazanmış proje sahipleriyle Konya ve Karaman illerinde ayrı ayrı olmak üzere başlangıç ve proje uygulama eğitim toplantısı düzenledi.
 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Mevka Genel Sekreteri Ahmet Akman, projelerin amaçları doğrultusunda, tahsis edilen kaynağı en etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını, bu amaç için oluşturulmuş izleme ve değerlendirme biriminin proje sahiplerine yardımcı olacağını belirterek, proje sahiplerine uygulama aşamasında da başarılar diledi.
Bu toplantıların amacı; uygulama sürecinin genel olarak tanıtılması;  projelerin öngörülen amaç ve hedeflere ulaşması, düzenli ve sürekli olarak veri toplanması, uygulamaya ilişkin risklerin önceden tespit edilerek düzeltici ve önleyici tedbirleri alınması, uygulama performansının takip edilmesi ve denetim faaliyetlerinin yapılabilmesine imkan verecek bilgilerin kayda geçmesini sağlamaktır.
 
Toplantıda katılımcılara proje uygulamaları ve sözleşme hakkındaki genel kurallar ve mevzuat, danışmanlık ve destek hizmetleri ile bunlardan nasıl yararlanılacağı, satın alma, izleme, raporlama ve bilgi sistemi konularında detaylı bilgiler verildi. Projelerin yürütülmesinden sorumlu uzmanların da tanıtıldığı toplantılarda; iyi uygulama örnekleri ve karşılaşılan genel sorunlar paylaşılarak özellikle zaman ve bütçe riski gibi konular vurgulandı. Ajans ve proje sahipleri arasında imzalanan destek sözleşmesinin mahiyeti, ödeme prosedürleri, raporlamalar ve genel izleme faaliyetleri hakkında yapılan sunumlar dan sonra   proje sahiplerinden gelen sorular da cevaplandırılarak, ihtiyaç duyulması halinde bu toplantıların tekrarlanacağı belirtildi.