Haberler

2014 YILI KARAMAN İŞGÜCÜ PİYASASI TALEP ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU

MENU
Okunma : 961 Tarih : 20 Nisan 2014
YEREL İNTERNET SİTESİ OLAN KURUM VEYA KURULUŞLARDA
2014 YILI KARAMAN İŞGÜCÜ PİYASASI TALEP ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU
 
 
İlimizdeki istihdam ve işsizlik sorununun çözümüne yönelik işgücü yapısı ile sektörler bazında personel, eğitim, nitelik vb. ihtiyaçları belirlenmesine yönelik bilgi derlenmesini sağlamayı amaçlayan İşgücü Piyasası Talep Araştırması Çalışmasının (İPTA 2014) işverenlerle yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleştirilecek olan saha çalışması alt bölümü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün İPTA 2014 çalışmaları için ülke genelinde belirlediği 12/05/2014‐27/06/2014 tarihleri arasında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) imkânlarıyla yapılacaktır.
 
İPTA 2014 işyerlerinde, çalışmada görevli İŞKUR personelince yüz yüze görüşme yöntemiyle işyeri bilgi formlarının doldurulması ile gerçekleştirilecektir. İşyerlerin çalışan sayıları, çalışanların cinsiyet ve meslekler göre dağılımı, işgücü ihtiyacı, temininde güçlük çekilen meslekler ve işyerlerinin istihdamda önümüzdeki dönemde artış veya azalış beklentileri ile ilgili veriler İPTA 2014 işyeri bilgi formları ile derlenmiş olacaktır.
 
İlimiz düzeyinde; istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının (açılacak mesleki kursların) belirlemesini, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesini kolaylaştıracak söz konusu çalışma ile çok kıymetli verilere ulaşılması planlanmaktadır.
 
Bu veriler ışığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu adına İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 2014 yılı Karaman İşgücü Piyasası Analiz Raporu hazırlanacak ve işgücü piyasası tarafları ile kamuoyunun kullanımına sunulmuş olacaktır. 
 
Çalışma kapsamında, Maliye Bakanlığı’nın en güncel kayıtları kullanılarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan “Türkiye İşyeri Kayıt Sistemi” kayıtlarına gore ilimizde yer alan 10 ve üzeri işçi istihdam eden işyerleri ziyaret edilecektir.
 
Ziyaretlerden önce, İPTA 2014’te görevli İŞKUR personeli tarafından işyeri yetkilisi ile irtibat kurulacak ve İŞKUR personelinin işyerlerine önerdiği tarihlerden, işyeri yetkilisi tarafından uygun bulunan tarih ve saatte işyerinde görüşme gerçekleştirilecektir.
 
 
Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim:
Boratav Ersin GÜLEÇ
Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü,
İşgücü Piyasası İzleme ve Değerlendirme Birimi
Tel: 0 338 212 3136/7756 
Faks: 0 338 212 6611
 
NOT: İPTA 2014 çalışma sırasında ziyarete gelen kişilerin İŞKUR personeli olup olmadığı hakkında şüpheye düşülmesi halinde, İPTA çalışması kapsamında işyerleri ziyaretini gerçekleştirecek İŞKUR personeli hakkında bilgi almak için İŞKUR İl Müdürlüğü ile irtibata geçiniz.