Haberler

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BÜSAN DA TANITILDI

MENU
Okunma : 960 Tarih : 15 Subat 2014
Büsan Özel Organize Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Azman, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Büsanda’ki işadamları ile Mevlana Kalkınma Ajansı'nın (MEVKA) 2014 Mali Destek Programları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Büsan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Azman Mevlana Kalkınma Ajansı, kurulduğu 2009 yılında bugüne Konya ve Karaman'da bölgemizin gelişimi için önemli destekler sağlamaktadır. MEVKA Türkiye'nin 2023 vizyonu için önemli çalışmalarda bulunuyor diye konuştu.
 
MEVKA'nın 2014-2023 bölge planı oluşturduğunu belirten MEVKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Osman Fatih Yalçın, "MEVKA 2014-2023 Bölge Planını hazırlarken ülkemizin 2023 vizyonuna bölgemizin azami katkı sağlamasını amaçladık. Bu noktada her ilçede en az altı toplantı yaptık. Vizyonumuza gerekli katkı ve katılımın sağlanması için en üst seviyede gayret ve dikkat gösterildi. Ortaya yüksek ve dengeli refah seviyesine ulaşmış, uluslararası ekonomilerle entegre çalışabilen, sevgi ve hoşgörü temelinde insanların çalışmak üretmek ve yaşamak için tercih ettikleri bir bölge olması sonucu çıktı.
 
Biz Konya ve Karaman'da daha rekabetçi firmalar, kurumlar hedefliyoruz. Yatırım şartlarının daha uygun hale getirmek, insana yatırım yapmak, şehir merkezleri haricindeki hayatın canlandırılmasına katkı sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu. Bilgi ve teknolojiye dayalı üretim mali destek programının bilginin ve teknolojinin kullanılması suretiyle üretimin desteklenmesi amacını hedeflediğini belirten Yalçın, "Bu program kapsamında biz, bölge planından aldığımız stratejiler doğrultusunda dış ticaret ortamını iyileştirmeyi, özellikle ihracatın miktarını ve karlılığını artırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede AR-GE kapasitesinin ve insan kaynağının güçlendirilmesi, işbirliğine dayalı kümelenmenin teşvik edilmesi, işletmelerimizin bilgi ve teknolojiye ulaşım imkanının artırılması, enerji verimliliği noktasında uygulamaların yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının oranının yükseltilmesi, rekabet gücünün arttırılması suretiyle kalkınmaya katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Bu programın üç tane önceliği var. Öncelik üçe Konya mücavir alanı içinden müracaat almayacağız. Öncelik 1 ve 2 de AR-GE, yenilikçilik, üniversite-sanayi işbirliği gibi temalarla alakalı projeler kabul edilecek. Özellikle Güneş, rüzgar vb yenilenebilir enerji teknolojilerinin Konya sanayisi tarafından üretilebileceğini ve gerekli makine ile teçhizatın imal edilebileceğini, Konya Sanayisinin bütün bunları yapabilecek güç ve kapasitede olduğunu düşünüyorum. Bizden asgari olarak 25 bin TL, azami olarak ise 500 bin TL destek tutarı talep edilebilecek. Asgari destek oranımız yüzde 20, azami destek oranımız ise yüzde 50, son başvuru tarihi ise 20 Şubat 2014" dedi.
 

Galeri