Haberler

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI BÖLGEMİZDE BİLGİLENDİRME YAPACAK

MENU
Okunma : 860 Tarih : 05 Ocak 2014
 
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 2014 Yılı “Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı” kapsamında bölgemizde bilgilendirme toplantısı yapacaktır. 
 
Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı’nın genel amacı “yatırım teşvik uygulamaları hakkındaki farkındalığı artırarak teşvik mekanizmasının daha etkin ve daha yaygın bir biçimde kullanılmasını sağlamak, Ajans destekleri ile diğer devlet yardımlarını Bölgede imalat sanayiinin ürettiği katma değeri artırabilecek yatırımlara eşgüdümlü bir biçimde yönlendirmek” şeklindedir.
Programın özel amacı ise “Entegre damızlık hayvancılık yatırımları, su ürünleri yetiştiriciliği, oteller, öğrenci yurtları, eğitim hizmetleri, hastane yatırımları ve huzurevleri, kömür gazı üretimi ve seracılık faaliyetleri ile Yatırımlarda Devlet Yardımlarını Düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ek 5: Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları Listesinde yer alan proje konuları hariç olmak üzere; Yatırımlarda Devlet Yardımlarını Düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK 2-A Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri Listesi’nde sayılan sektörlerde yapılacak yatırımların desteklenmesi”dir.
 
Bu program çerçevesinde KOBİ’lerin, AR-GE, Yeni ürün üretilmesi, Ürün çeşitlendirilmesi ve Kapasite artırımına yönelik olarak gerçekleştirecekleri yatırımlar yapılabilmektedir.
 
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı personeli, 2014 Yılı Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı'na ilişkin açılış ve bilgilendirme toplantısını 07.01.2014 Salı günü saat 10:00'da Konya Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecektir. Söz konusu mali destek programı hakkında pyon.sss@daka.org.tr   adresinden bilgi alınabilir.