Haberler

MEVKA 2014-2023 KÜMELENME ANALİZİ

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 08 Agustos 2013
 
Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2014-2023 Konya Karaman Bölge Planı kapsamında yapılan bu analiz çalışmasında, öncelikle Konya Karaman Bölgesi’nin ulusal ve küresel rekabet avantajı bakımından sahip olduğu fırsatlar ve karşılaştığı tehditler iktisadi boyutlarıyla ele alınmış ve sonrasında imalat sanayinde kümelenmiş veya kümelenme özelliği gösterebilecek, bölgede rekabet avantajı olan sektörler ve bölgenin fırsat sektörleri belirlenmeye çalışılmıştır.
 
Bu amaçla, resmi istihdam verileri ve dış ticaret verileri çeşitli yöntemler kullanılarak analize tabi tutulmuştur. Sektörel rekabet edebilirliği yüksek olan sektörlerin kümelenme özelliği gösterdiği varsayımı altında kümelenme eğilimi için olgun küme, potansiyel küme ve aday küme ayrımına gidilmiş ve sektörlerin kümelenme özellikleri 2009-2012 yılları arasındaki eğilimlerine göre belirlenmeye çalışılmıştır
 
Bölgede Kümelenme Özelliği Gösteren Sektörler
Mevlana Kalkınma Ajansı yetkililerinden yapılan açıklamada; Konya Karaman Bölgesi’nde istihdam kriterine göre Gıda Sektörünün olgun küme özelliğini koruduğu görülmektedir. Ayrıca 2009’da potansiyel küme özelliği gösterirken 2012 yılında olgun küme özelliğine yükselen iki sektör daha ortaya çıkmıştır. Bunlar Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) ve Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı’dır.
Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatı Sektörü 2009 yılında kümelenme özelliği göstermezken 2012 yılında bölgede aday küme özelliği kazanmıştır.
 
Ana Metal Sanayi Sektöründe ortaya çıkan durum ise daha da dikkat çekicidir ki 2009 yılında kümelenme özelliği göstermeyen sektör, 2012 yılında bölgede potansiyel küme özelliği kazanmıştır.
 
Dikkat çekici bir diğer nokta ise 2009 yılında potansiyel küme özelliği gösteren Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı’nda gözlemlenmiştir. Bu sektör 2009 yılında potansiyel küme özelliği gösterirken 2012 yılında aday küme özelliğine düşmüştür ki bu, bölgenin sektörde istihdam oluşturma kapasitesinin ülke geneline göre düşük kaldığını göstermektedir.
 
Analizde en dikkat çekici noktalardan bir diğeri de Mobilya İmalatı Sektörünün 2009 yılında potansiyel küme özelliği gösterirken 2012 yılında küme özelliğini giderek kaybettiği gözlenmektedir.
 
Makine ve Ekipmanların Kurulumu ve Onarımı Sektörü ise 2009 yılında aday küme özelliği gösterirken 2012 yılında kümelenme özelliğini kaybetmesi bir diğer dikkat çekici nokta olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sektörün yıllar itibarı ile bölgede istihdam kapasitesinin bölgenin diğer sektörlerine nazaran daha düşük kaldığını göstermektedir.