Haberler

HEDEF ÜLKE HİNDİSTAN

MENU
Okunma : 880 Tarih : 11 Kasım 2013
NEDEN HİNDİSTAN?
 
•Dünyanın yedinci büyük yüz ölçümüne sahip ülkesidir.
 
• 1,22 milyar nüfusa sahiptir.
 
• Dünyanın en büyük 4. ekonomisidir. (GSYIH :1,8 trilyon$)
 
• Altın, SDR (SpecialDrawingRights-Özel Çekme Hakları) ve IMF rezervleri dahil olmak üzere toplam 296,4 milyar dolarlık dış rezervi bulunmaktadır.
 
• 1998-2008 yılları arasındaki dönemde, Hindistan'ın dünya GSMH büyümesine yaptığı katkı, kendi ekonomisinden çok daha büyük olan Fransa ve Almanya gibi ülkelerden daha fazla, İngiltere ile eşit düzeydedir.
 
• 2020 yılında Hindistan, dünya GSMH büyümesine, Çin ve ABD'den sonra en fazla katkı yapan 3. ülke olacaktır.
 
• Son 20 yılda, yıllık ortalama %6 büyüme gerçekleştirmiştir.
 
•2020 yılında, Hindistan’ın Japonya, Brezilya, Almanya, Rusya gibi ülkeleri geride bırakarak dünyanın 3. en büyük ekonomisi olması öngörülmektedir.
 
• Dünya ticaretindeki payı hızla artmaktadır.
 
• Dünya ithalatında %2,2’lik pay ile 14. sıradadır.
 
• Büyük miktarda yabancı yatırım çekmektedir.
 
• Yazılım ve Bilgi Teknolojilerinde dünyadaki önemi giderek artmaktadır.
 
• İyi eğitilmiş donanımlı genç nüfusa sahiptir.
 
• Orta gelir düzeyine sahip sınıfın (250 milyon) nüfusu artmaya devam ediyor.
 
• Tüketim alışkanlıkları değişmekte ve buna bağlı talep değişimi yaşanmaktadır.
 
•İhraç pazarları için gerekli kalite ve standartta üretim yapacak makine ve teknolojiye olan talep artmaktadır.
 
• Ülkede altyapı ve inşaat faaliyetleri (karayolu,demir yolu ve hava alanları ve limanların yenilenmesi vb) artmaktadır.
 
• Değeri 1,2 trilyon doları bulan altyapı ve inşaat faaliyetleri (karayolu, demir yolu ve hava alanları ve limanların yenilenmesi vb) arasında “günde 20 km otoyol yapım projesi” bulunmaktadır.
 
• Tarım sektöründeki iyileştirme çalışmaları kapsamında gıda ürünlerinin depolanması, dondurulması ve dağıtımı gibi alanlarda yeni makine ve ekipman ihtiyacı bulunmaktadır.
 
• Hindistan'ın Türkiye ihracatı bakımından önemi de hızla yükselmektedir. 1995 yılında ihracatımızda 61. sırada olan Hindistan, 2012 yılında 39. sıraya yükselmiştir.
 
 Daha detaylı bilgi ekteki dökümanlarda mevcuttur.