Haberler

NÜKLEER SANTRALİN EKİPMANLARINA KONYA TALİP

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 19 Temmuz 2012
 
Ülkemiz ile Rusya Federasyonu ile imzalanan Akkuyu Nükleer Santral Yapımına ilişkin Uluslararası Anlaşmaya göre taraflar, Türk şirketlerinin Akkuyu Projesinde büyük ölçüde yer alması öngörülmektedir.
 
Nükleer santrallerin yapımında 550.000 parça kullanılmaktadır. Bu parçalar, ana kategorilerde birleştirildiğinde 3500 kategori oluşmaktadır. Nükleer Santral projelerinin yapımında ise en fazla inşaat, elektrik-elektronik aksam ve mekanik ekipman  sektörlerine iş düşüyor.
 
Nükleer Santrallerin yapımında kullanılan ekipmanlar güvenlikleri yönünden 4 sınıfa ayrılıyor. 1. ve 2. sınıf ekipmanlar ( reaktörler, buhar üreteçleri, ana pompalar) nükleer güvenlik yönünden çok kritik ekipmanlar olup bu ekipmanlar, Dünya Atom Enerjisi Kurumu (International Atomic Energy Agency - IAEA) tarafından onaylı şirketler tarafından üretiliyor.  Ülkemizde yerli tedarikçilerin üretebileceği ekipmanlar genelde 4. sınıf kısmen de 3. sınıf güvenlik ekipmanları olarak belirtiliyor.
 
Nükleer Santral Projesi maliyeti çok yüksek bir projedir. Bu nedenle bu projede görev alacak sektörlerin iş hacminin çok yüksek olması beklenmektedir. Santralin yapımında inşaat sektörüne çok büyük iş fırsatı doğmaktadır. Projede, inşaat maliyetleri toplam maliyetin % 70'ine kadar ulaşabilmektedir. Santral projesinde 280 adet bina yapılması, 2 milyon metreküp beton ve 500 bin ton çelik konstrüksiyon kullanılması tahmin edilmektedir.
 
Santralin yapımında tercih edilecek sektörlerde yerli tedarikçilerin 6 milyar $ iş yapma kapasitesi olacağı belirtilmektedir.
Mevlana Kalkınma Ajansı, nükleer santralin yapımında yerli tedarikçilerin kullandırılması ile ilişkin çalışmalarda öncü olmuş ve bölgemizde bu alanda çalışma yapabilecek tedarikçilerin belirlenmesi konusunda fizibilite yapmaktadır. Bu çalışmaların paralelinde Enerji Bakanlığı yetkilileri ile Akkuyu Nükleer Santral Projesi yüklenicisi Rosatom yetkililerinin bir araya geldiği Projede Yerli Tedarik Kullanılması konulu toplantıda bölgemizi temsilen yer almıştır. Toplantıya Ajansımızdan Enerji Uzmanı Mücahit KINALI katılmıştır.
 
Akkuyu Nükleer Santralinin yapımını üstlenen Rosatom firması, ihtiyaç duyduğu ekipmanlar ile ilgili ihale ilanlarını http://www.akkunpp.com/ internet adresiyle http://zakupki.rosatom.ru adreslerinde duyurmaktadır.