Haberler

MEVKA, İLK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TAMAMLAMA İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

MENU
Okunma : 1,0b Tarih : 14 Kasım 2012
Kamuoyunda Yeni Teşvik Yasası olarak bilinen 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile, Kalkınma Ajansları da yerel birimler olarak tanımlanmış idi. Bu çerçevede Ajanslar, bazı yatırım alanlarında Genel Yatırım Teşvik Belgesi düzenlemeye yetkili kılınmış ve Ajanslara bölgelerindeki yatırımların gerçekleşme durumlarını 6 ayda bir izleme görevi de verilmişti.
 
Ayrıca yeni düzenlemede, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, yatırımların tamamlama ekspertizi ve vizesi işlemleri için Kalkınma Ajanslarını görevlendirebileceği hükmü yer almakta idi.
Geçtiğimiz günlerde Genel Müdürlük tarafından, Konya’da bir firmamızın Yatırım Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi işlemleri için görevlendirilen Ajansımız, Konya Yatırım Destek Ofisi kanalıyla bu işlemi gerçekleştirdi. Belgelerin teslimi sonrası yapılan gözden geçirme ve yerinde inceleme neticesinde düzenlenen rapor Ekonomi Bakanlığı’ndan da onaylanarak işlem tamamlanmış oldu. Böylece Mevlana Kalkınma Ajansı, Türkiye’de görevlendirilen ajanslar arasında ilk olma başarısını gösterdi.
 
Mevlana Kalkınma Ajansı, bölgemizdeki yatırımcıların ve bölgeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların faydalanmaları için de daha önce “Yatırım Teşvik Rehberi 2012” hazırlayarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşmıştı.
Yatırımcılarımızın teşvik sistemi ile ilgili sorularını, bilgi taleplerini Konya ve Karaman Yatırım Destek Ofisleri kanalıyla yanıtlayan ajansımıza sorularınızı tesvik@mevka.org.tr adresine gönderebilirsiniz.