Haberler

BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 02 Eylul 2012
Kalkınma Bakanlığı tarafından ülkemizde bölgesel gelişme politikalarının ve uygulamalarının ülke düzeyindeki genel stratejik çerçevesini çizmek, kalkınma planıyla bölge planları arasındaki tutarlılık ve tamamlayıcılığı güçlendirmek amacıyla Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) hazırlık çalışmaları yürütülmektedir.Kalkınma Bakanlığı tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı'nın TR52 Düzey2 Bölgesi'nde yapılacak çalışmaları koordine etmesi beklenmektedir.
 
Konya ve Karaman illerini kapsayan TR52 Bölgesi’nde hizmet veren Ajansımız da, BGUS hazırlık çalışmalarının güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal tabana oturtulması konusunda önemli rol üstlenecektir. Paydaşlarımızın görüşleri düzenlenecek anketler aracılığıyla toplanacak, anket sonuçlarının derlenmesi ile Bölge’nin kalkınmasına ilişkin öncelikli alan ve stratejiler belirlenecektir.  
 
Bu çerçevede, TR52 Düzey 2 Bölgesi için bir anket formu tasarlanmıştır. Çalışmaya katkı koymak isteyen TR52 Bölgesindeki (Konya- Karaman) kamu ,özel ve sivil toplum paydaşlarının ekteki anket formunda belirlenen 20 tematik alandan veya ilave olarak belirlenebilecek temalardan, bölgenin kalkınmasında öncelikli görülen en fazla 5 temanın seçilmesi ve her bir tema için en az 1 öncelik yazılması, her bir öncelik için de en fazla 5 strateji yazılarak en geç 21 Eylül 2012 Cuma gününe kadar planlama@mevka.org.tr adresine elektronik olarak iletilmesi gerekmektedir.
 
Aşağıdaki linklerde Konya ve Karaman için ayrı ayrı hazırlanmış "Ekonomik Görünüm Bültenleri"ni bulabilirsiniz. Anketi doldurmadan önce bültenleri okumanız iki ilin mevcut durumu hakkında kısa bir bilgi sunacaktır.
           
Katkılarınız için teşekkür ederiz.