Haberler

BÖLGESEL GELİŞME VE ONUNCU KALKINMA PLANI ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞTIR

MENU
Okunma : 940 Tarih : 10 Agustos 2012
 
            Kalkınma bakanlığı tarafından başlatılan 2014-2018 yıllarını kapsayacak Onuncu Kalkınma Planı (OKP) hazırlık çalışmalarının güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal tabana oturtulması planlanmaktadır. Diğer yandan bu çalışmalara paralel olarak, bölgesel gelişme politikalarının ve uygulamalarının ülke düzeyindeki genel stratejik çerçevesini çizmek, kalkınma planıyla bölge planları arasındaki tutarlılık ve tamamlayıcılığı güçlendirmek amacıyla Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) hazırlık çalışmaları da yürütülmektedir.
 
           Önümüzdeki dönem aynı zamanda kalkınma planıyla eş zamanlı olarak yeni bölge planlama çalışmalarının da yürütüleceği bir dönem olacaktır. Her iki sürecin arasındaki ilişki ve etkileşimi kurmak ve gözetmek gerekmektedir. Bu doğrultuda gerek Kalkınma Bakanlığı gerekse kalkınma ajansları gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.
 
            Bu çalışma ile birlikte hedeflenen bölgelerdeki yerel paydaşlar, Türkiye’nin ve bölgelerinin kalkınmasıyla ilgili stratejilerin belirlenip uygulanmasında daha fazla pay sahibi olabilmesi ve sosyal kesimlerin talep ve beklentilerine cevap veren, bununla birlikte bilimsel yaklaşıma dayanan önerilerin alınabilmesini sağlamaktır.
 
            Halihazırda mekansal boyuta sahip olmayan, dolayısıyla bölgelere göre farklılaşan ihtiyaçlara cevap veremeyen sektörel ve tematik stratejilere (örn: istihdam, KOBİ, tarım vb.) mekansal bakış açısı ve farklılaşma getirilmesi de gerekmektedir.Bu çalışmada Konya ve Karaman illerinin kalkınması için öncelikler ve bu önceliklere hizmet edecek stratejiler geliştirilmesi beklenmektedir.
 
 
            Çalışmaya katkı koymak isteyen TR52 Bölgesindeki (Konya- Karaman) kamu ,özel ve sivil toplum paydaşlarının ekteki anket formunda belirlenen 20 tematik alandan veya ilave olarak belirlenebilecek temalardan, bölgenin kalkınmasında öncelikli görülen en fazla 5 temanın seçilmesi  ve her bir tema için en az 1 öncelik yazılması, her bir öncelik için de en fazla 5 strateji yazılarak en geç 31 Ağustos 2012 Cuma gününe kadar planlama@mevka.org.tr adresine elektronik olarak iletilmesi gerekmektedir.
 
            Aşağıdaki linklerde Konya ve Karaman için ayrı ayrı hazırlanmış "Ekonomik Görünüm Bültenleri"ni bulabilirsiniz. Anketi doldurmadan önce bültenleri okumanız iki ilin mevcut durumu hakkında kısa bir bilgi sunacaktır.
           
            Katkılarınız için teşekkür ederiz.