Haberler

YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

MENU
Okunma : 940 Tarih : 21 Haziran 2012
Kamuoyunda Yeni Teşvik Yasası olarak bilinen “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” 19/06/2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kararın amacı; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 
Söz konusu karara ilişkin uygulama usullerinin belirtildiği 2012/1sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ise 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Ayrıca Yeni Teşvik Yasası ile ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapan 6322 sayılı kanun 15/06/2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Yeni Teşvik Yasası ile ilgili tüm mevzuata ve detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: