Haberler

İHRACATTA BÖLGENİN STRATEJİK SEKTÖRLERİ RAPORU YAYIMLANDI

MENU
Okunma : 893 Tarih : 20 Haziran 2012

Bilindiği üzere  Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Dış Ticaret Müsteşarlığı ile koordineli biçimde hazırladığı  "2023 Türkiye İhracat Stratejisi" belgesi kamuoyu ile paylaşıldı. Bu strateji belgesinde 2023’te toplam 500 milyar dolarlık ihracat hedefi konulmuş ve o yıl ihracatçı 24 sektörden hangisinin ne kadar ihracat yapacağı açıklanmıştır.Ulusal ihracat stratejisi belgesinde, birinci adımda makro ölçekte ülkenin ihracat stratejisinin uygulamaya aktarılması öngörülmüş, ikinci adımda ise sektörel kırılım yaparak, ülke ölçeğinde 18 stratejik hedef, 72 ölçüt ve 24 sektörde strateji haritaları belirlenmiştir.

 

2023 Türkiye İhracat Strateji  belgesinde hedeflenen toplam 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için ise bölgesel ve yerel düzeyde belirlenecek ihracat stratejileri büyük önem taşımaktadır. Keza ulusal hedefin başarıya ulaşması aynı zamanda bölgesel ve yerel ihracat stratejilerinin performansına ve bu stratejilerin ulusal ihracat stratejisiyle uyumuna bağlı olduğu söylenebilir. 

 

MEVKA Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi uzmanlarından Fuat KARAGÜNEY tarafından hazırlanan bu araştırma raporunda amaç yukarıda belirlenen ulusal ihracat hedefine ulaşmak için  Konya- Karaman Bölgesinde yeni dönem bölge planı kapsamında belirlenecek bölgesel ihracat stratejisinin ne olması gerektiği noktasında bölgedeki mevcut durumu ortaya koymak ve dış ticarette rekabet üstünlüğü sağlayacak stratejik sektörleri  tespit etmektir.