Haberler

ARAŞTIRMA RAPORU: KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

MENU
Okunma : 911 Tarih : 17 Mart 2012

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Bu tanımdan yola çıkılarak Dünya ve Türkiye’de enerji verimliliği adına birçok araştırma yapılmaktadır.

Bu çalışmada, enerji verimliliği uygulamaları üzerinde durulmuş ve Konya’da uygulanan enerji verimliliği çalışmalarından bahsedilmiştir. Bunlar; binalarda gerçekleştirilen verimlilik uygulamaları, Konya Sanayi’sindeki uygulamalar, kojenerasyon sistemleri ve çalışma prensipleri, endüstriyel yalıtım ve kazanlardaki verimlilik uygulamaları ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen katı atık dönüşüm uygulamalarıdır.