Haberler

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 03 Ekim 2011
TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA
 
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile Türkiye genelinde tarım ve tarımsal sanayi ile ilgili yatırımlar da yatırım teşvik belgesi alabilmektedir. Bu alanda alınan belgelerde Konya ilk sırada yer almaktadır.
 
2009/15199 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar ile ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması, bölgeler arası gelişmişlik düzeyi farkının en aza indirilmesi ve sektörel olarak da yatırımların teşvik edilmesi amacıyla kalkınma planları, yıllık programlar ve uluslararası antlaşmalar dikkate alınarak hangi sektörlere hangi bölgelerde hangi koşullar ve asgari limitler altında destek verileceği anlatılmıştır. Söz konusu Karar’a ilişkin uygulama usullerinin belirtildiği 2009/1 nolu “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ise 28/07/2009 tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Geçtiğimiz iki yıllık uygulama sürecinde karar ve tebliğ üzerinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Son olarak 14/04/2011 tarih ve 27905 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 11/05/2011 tarihli 27931 sayılı 2011/1 nolu tebliğ ile değişiklikler yapılarak mevcut uygulamanın sınırları belirlenmiştir.
 
Yeni teşvik sistemine göre yatırım teşvik belgeleri 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. Tarım yatırımlarını “Bitkisel Üretim” ve “Hayvancılık” olarak incelediğimizde 31 Ekim 2011 tarihine kadar toplam 788 belgenin alındığı görülmektedir. Türkiye genelinde verilen bu belgeler incelendiğinde Konya ilimiz Hayvancılık yatırımlarında ön plana çıkmaktadır. Bu alanda alınan 132 adet belge ile Konya, Türkiye’de ilk sıraya yerleşmiş bulunmaktadır. Konya’dan alınan belgeler Türkiye genelindeki hayvancılık alanında alınan belgelerin % 23,7’ sini ve toplam sabit yatırım tutarının % 20,5’ ini oluşturmaktadır. Yani bu alanda yapılacak Türkiye genelindeki yatırımların beşte biri Konya ilinde gerçekleştirilecektir.
Alınan belgelerin çoğunluğunu süt hayvancılığı yatırımları oluşturmaktadır. Konya’da et yönlü besicilik yatırımlarına baktığımızda ise bu alanda Türkiye genelinde toplam sabit yatırım tutarının %56’sı ilimizde gerçekleştirilecektir.
 
Konya’da entegre kanatlı hayvan yetiştiriciliği (et yönlü ve yumurta yönlü) alanında ise bugüne kadar yatırım teşvik belgesi alınmamış olması dikkat çekicidir.
 
İki yılı aşkın bir süredir uygulanmakta olan yasa ile ilimizde ve Türkiye’de yapılan yatırımların detaylı olarak incelendiği çalışmaya, sayfanın alt kısmında yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.