Haberler

İLÇE STRATEJİK GELİŞME RAPORLARI HAZIRLANIYOR

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 16 Ocak 2012
 

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 2014-2023 Bölge Planı çalışmalarına başlanmıştır. 2010-2013 Bölge Planı çalışmalarında olduğu gibi katılımcılık anlayışının benimsendiği bir planlama sürecinin gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.

Bölge planı sürecinde katılımcılık, bir bölgede ilgili paydaşlarla uygun aşamalarda bölgenin mevcut durumunun ve gelecek tasavvurunun tespit edilmesinde, bu tasavvura hangi yöntemlerle ulaşılacağı konusunda stratejik kararlar alınmasında ve yapılacak müdahalelerin/stratejilerin nasıl ve kimler tarafından uygulanacağı konusunda bilgi vermeden yetki vermeye [bilgi verme, danışma, dahil olma, işbirliği ve yetki verme] kadar uzanan davranış spektrumu içinde etkileşime girilmesi durumudur.

Bu kapsamda; bölge planında ilçeler düzeyinde alınacak olan kararların, o ilçeyi tanıyan insanlar tarafından alınması ve yaşadıkları yerin geleceğini kendilerinin belirlemesi gerektiği düşünülmektedir. Böylece bölge planının başarısı ve uygulanabilirliği artacağı gibi ilçe düzeyinde kalkınma adına atılan her bir adım bölgemizin daha hızlı bir şekilde kalkınmasını ve güçlenmesini sağlanmış olacaktır.

Bu nedenle 19 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı akabinde İlçe Kaymakamları ile Bölge Planına ilişkin yapılan toplantıda her ilçenin “İlçe Stratejik Gelişme Raporu”nun hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bu raporlarla ilçe düzeyindeki kararların ilçede alınması sağlanarak, nihai TR52 Bölge Planı'na etkin katılım sağlanmış olacaktır.

İlçe Stratejik Gelişme Komisyonları'nın ilk toplantılarına başlanmıştır. Her komisyonun birinin geniş halk katılımlı olmak üzere altı toplantı yapması planlanmaktadır. Komisyonların Ekim ayında raporlarını tamamlamaları ve Ajans'a teslim etmeleri öngörülmektedir.

2014-2023 Bölge Planı'nın en önemli altlıklarından biri olacak olan "İlçe Stratejik Gelişme Raporları"nın hazırlanması sürecinde etkin rol olan başta ilçe Kaymakamları olmak üzere tüm komisyon üyelerine teşekkür ediyoruz.