Haberler

Eskişehir 4. Ar-Ge Proje Pazarı

MENU
Okunma : 933 Tarih : 01 Kasım 2011

Eskişehir 4. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve BEBKA ortaklığında TÜBİTAK ve TTGV desteğiyle ve SANGEM yürütücülüğünde 29 Şubat 2012 tarihinde Eskişehir Anemon Otel’de yapılacaktır. 2012 yılında düzenlenecek Ar-Ge Proje Pazarı etkinliklerinde farklı bir konsept izlenecektir.
 
Buna göre; tüm sektörler yerine belli bir sektörü ön plana çıkartmak ve bu alanda yoğunlaşmak hedeflenmektedir. Bu çerçevede 29 Şubat 2012 tarihinde gerçekleşecek olan 4. Ar-Ge Proje Pazarı’nın konusu; raylı sistemler, havacılık ve otomotiv başlıklarını kapsayan “Ulaşım Sistemleri”dir.
 
Son yıllarda ulaşım sektöründe yakalanan ivmenin, il sanayine olan katkısının sürdürülebilir olmasını amaçlayan bu etkinliğin temel amacı; yüksek katma değerli üretim yapabilmektir. Etkinlik ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi firmalarını, üniversitelerin öğretim üyelerini ve öğrenicilerini, araştırma merkezlerini, Ar-Ge merkezlerini ve teknopark firmalarını bir araya getirerek, sanayi – üniversite, sanayi – sanayi, üniversite – üniversite ve sanayi – araştırma kurumları arasında ortak proje ve işbirliğine zemin hazırlamak amaçlanmaktadır.
 
Etkinlikte yapılacak sunumlarla; bilgi ve görüş paylaşımı, farklı uzmanlarla tanışma olanağı, proje işbirlikleri kurulması, finansal destek ve fikri mülkiyet mekanizmaları hakkında bilgilenme, yeni pazar ve iş olanakları hakkında fırsatları öğrenme olanağı sağlanacaktır. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği çerçevesinde “Ulaşım Sistemleri” tematik alanında başvurusu yapılacak projeler; fikir, fizibilite, araştırma, geliştirme, uygulama veya ticarileştirme aşamalarında olabilir. Etkinlikte ar-ge proje sunumu yapmak isteyen katılımcılardan aşağıda verilen başvuru formunu doldurmalarını ve en geç 30 Aralık 2011 Cuma günü saat 17:00’ye kadar gulsumcalisir@sangem.org e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.