Haberler

RAKAMLARLA, KONYA VE KARAMAN

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 14 Mart 2011

TR 52 (KONYA- KARAMAN) bölgesinin Türkiye'deki konumuna ilişkin, MEVKA Planlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı İsmail Ünver'in hazırladığı güncel istatistiki veriler aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

 

100 Başlıkta Konya'nın Türkiye'deki Yeri - 2011

 

Başlık

Değer

Sıra

1. Sıradaki İl

Değer

TÜRKİYE

Konya'nın TR İçinde Payı

Yıl

Kaynak

1 Alan Büyüklüğü (göl dahil - km²) 40.813,52 1. Konya 40.813,52 783.562,38 5,21% 2002 TÜİK
2 Alan Büyüklüğü (göl hariç - km²) 38.872,60 1. Konya 38.872,60 769.603,74 5,05% 2002 TÜİK
3 km²'ye Düşen İnsan Sayısı (göl hariç) 51,8 52. İstanbul 2.551,09 95,79   2010 TÜİK
4 Belediye Sayısı* 199 1. Konya 199 2.934 6,78% 2010 TÜİK
5 İlçe Sayısı 31 2. İstanbul 39 957 3,24% 2010 TÜİK
6 Köy Sayısı 584 13. Sivas 1.223 34.402 1,70% 2010 TÜİK
7 Nüfus 2.013.845 6. İstanbul 13.255.685 73.722.988 2,73% 2010 TÜİK
8 Şehir Nüfusu 1.486.653 7. İstanbul 13.120.596 56.222.356 2,64% 2010 TÜİK
9 Şehir Nüfusu/Toplam Nüfus (%) 73,82 15. İstanbul 98,98 76,26   2010 TÜİK
10 Nüfus Artış Hızı (binde) 10,57 31. Bilecik 109,22 15,88   2010 TÜİK
11 Doğum Sayısı 34.961 9. İstanbul 207393 1.241.617 2,82% 2009 TÜİK
12 Aldığı Göç 47.901 9. İstanbul 439515 2.360.079 2,03% 2010 TÜİK
13 Verdiği Göç 56.729 7. İstanbul 336932 2.360.079 2,40% 2010 TÜİK
14 Okuma yazma bilen oranı/Toplam Nüfus (6 yaş ve üzeri) 94,6 21. Antalya 97,51 93,96   2010 TÜİK
15 İstihdam Oranı (%) 46,5 27. Rize 58,1 43   2010 TÜİK
16 İşgücüne Katılım Oranı (%) 50,7 31. Rize 61,8 48,8   2010 TÜİK
17 İşsizlik Oranı (%) 8,2 41. Adana 19,1 11,9   2010 TÜİK
18 Okul Sayısı 2.076 5. İstanbul 5.197 69.684 2,98% 2010 TÜİK
19 Öğrenci Sayısı 462.797 9. İstanbul 2.856.283 16.845.528 2,75% 2010 TÜİK
20 Mesleki ve Teknik Öğretim Okul Sayısı 168 5. İstanbul 535 5.179 3,24% 2010 TÜİK
21 Mesleki ve Teknik Öğretim Öğrenci Sayısı 64.264 5. İstanbul 364.047 2.072.487 3,10% 2010 TÜİK
22 Yüksekokul veya Fakülte Mezunu 105.782 7. İstanbul 1.034.132 4.566.049 2,32% 2010 TÜİK
23 Yüksek Lisans Mezunu 7.970 7. İstanbul 120.323 365.791 2,18% 2010 TÜİK
24 Doktora Mezunu 3.091 4. İstanbul 30.343 113.862 2,71% 2010 TÜİK
25 Üniversite Öğrencisi Sayısı 69.319 5. Eskişehir 1.595.190 3.322.559 2,09% 2009 TÜİK
26 Öğretim Elemanı Sayısı 3.276 4. İstanbul 20.551 105.427 3,11% 2009 TÜİK
27 Profesör Sayısı 416 4. İstanbul 3.794 14.571 2,85% 2009 TÜİK
28 Doktora Mezunu/Nüfus 0,0015 12. Ankara 0,0044 0,0015   2010 TÜİK
29 Yayın Sırası (Selçuk Ünv.) 609 9. İstanbul        (İstanbul Ünv.) 1.338 25.893 2,35% 2009 YÖK
30 Üniversiteler Arası Sıralama (puan)(Selçuk Ünv.) 522.57 21. Ankara (Hacettepe) 692.59     2010 URAP
31 Teknokent Firma Sayısı 104 3. Ankara (ODTÜ Teknokent) 256     2011 TEKNOKENT
32 Kurulan Şirket Sayısı 1.182 7. İstanbul 17.992 50.423 2,34% 2010 TOBB
33 Kapanan Şirket Sayısı 164 8. İstanbul 5.817 11.400 1,44% 2010 TOBB
34 İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları 77.970 6. İstanbul 687.279 3.003.116 2,60% 2010 TÜİK
35 Kurulan Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı (Limited Şirket) 17 10. İstanbul 1.305 2.182 0,78% 2010 TOBB
36 İhracat (bin dolar) 978.630 15. İstanbul 53.130.011 113.883.224 0,86% 2010 TÜİK
37 Kişi Başı İhracat (dolar) 486 29. Kocaeli 6.080 1.545   2010 TÜİK
38 İhracat Yapan Firma Sayısı 1.086 5. İstanbul 26.550 50.378 2,16% 2010 DTM
39 İhracat Yapan Firma Başına Düşen İhracat ($) 901 64. Manisa 10.700 2.261   2010 DTM+TÜİK
40 Gümrüklere Göre İhracat (bin dolar) 420.827 37. İstanbul         (Halkalı Güm. Md.) 17.875.234 113.883.224 0,37% 2010 TÜİK
41 İthalat (bin dolar) 802.426 17. İstanbul 98.430.651 185.544.099 0,43% 2010 TÜİK
42 Kişi Başı İthalat (dolar) 398 27. Kocaeli 14.511 2.517   2010 TÜİK
43 İthalat Yapan Firma Sayısı 909 9. İstanbul 34.230 59.261 1,53% 2010 DTM
44 İthalat Yapan Firma Başına Düşen İthalat ($) 883 44. Zonguldak 21.395 3.131   2010 DTM+TÜİK
45 İhracatın İthalatı Karşılama Oranı(İhracat/İthalat) (%) 122 36. Şırnak 6.582 61,4   2010 TÜİK
46 Dış Ticaret Fazlası (İhracat-İthalat) (bin dolar) 176.204 13. Trabzon 922.052 -71.660.875   2010 TÜİK
47 OSB Sayısı 9 3. Bursa, izmir, Kocaeli 13 264 3,41% 2011 OSBÜK
48 Toplam Elektrik Tüketimi (MWh) 3.919.075 9. İstanbul 29.147.130 156.894.070 2,50% 2009 TÜİK
49 Kişibaşı Toplam Elektirik Tüketimi (KWh) 1.967 27. Kocaeli 6.638 2.162   2009 TÜİK
50 Toplam Elektrik Üretim Kapasitesi (MW) 77,3 37. İzmir 2.583,80 38.843,50 0,20% 2005 TÜİK
51 Belediyelerde kişi başı günlük atıksu miktarı (litre/kişi-gün) 136 35. Niğde 522 173   2008 TÜİK
52 Buğday Üretimi (ton) 1.696.165 1. Konya 1.696.165 20.600.000 8,23% 2009 TÜİK
53 Şekerpancarı Üretimi (ton) 4.935.320 1. Konya 4.935.320 17.942.112 27,51% 2010 TÜİK
54 Kuru Fasulye (ton) 69.446 1. Konya 69.446 212.758 32,64% 2010 TÜİK
55 Nohut Üretimi (ton) 28.843 4. Uşak 41.188 530.634 5,44% 2010 TÜİK
56 Maydonoz (ton) 374 14. Hatay 20.310 56.332 0,66% 2010 TÜİK
57 Bal Üretimi (ton) 1.054 20. Muğla 11.012 82.003 1,29% 2009 TÜİK
58 Organik Tarımla Uğraşan Çiftçi Sayısı 506 6. Aydın 1.320 11.211 4,51% 2009 TÜİK
59 Organik Tarım Üretim (ton) 8.817 13. İzmir 178.927 318.165 2,77% 2009 TÜİK
60 Kırmızı Et (ton) 30.918 2. İzmir 39.099 412.621 7,49% 2009 TÜİK
61 Tavuk Yumurtası (adet) 1.950.274.000 1. Konya 1.950.274.000 13.832.726.000 14,10% 2009 TÜİK
62 İnek Sütü (ton) 506.739 3. Balıkesir 663.978 11.583.313 4,37% 2009 TÜİK
63 Koyun Sütü (ton) 45.046 3. Şanlıurfa 112.909 734.219 6,14% 2009 TÜİK
64 İnek Sayısı (2 yaş ve üzeri baş) 170.733 5. Balıkesir 224.551 4.765.458 3,58% 2009 TÜİK
65 Koyun Sayısı 1.171.434 3. Van 2.277.082 21.749.508 5,39% 2009 TÜİK
66 Kümes Hayvanı 8.563.146 6. Bolu 42.835.213 234.082.206 3,66% 2009 TÜİK
67 At, Katır ve Eşek (baş) 16.082 3. Kars 27.715 452.483 3,55% 2009 TÜİK
68 İl ve Devlet Yolu (km) 2.964 1. Konya 2.964 62.219 4,76% 2009 TÜİK
69 Otomobil Sayısı 214.970 6. İstanbul 1.821.694 7.544.871 2,85% 2010 TÜİK
70 Trafik Kaza Sayısı 3.792 6. İstanbul 12.181 111.121 3,41% 2009 TÜİK
71 Trafik Kazalarında Ölü Sayısı 172 3. İstanbul 286 4.324 3,98% 2009 TÜİK
72 Bin Kişi Başına Düşen Otomobil Sayısı 107 14. Ankara 194 102   2010 TÜİK
73 Havayolu Toplam Yolcu Sayısı 545.497 17. İstanbul (Atatürk) 32.143.819 102.800.392 0,53% 2010 DHMİ
74 Tiyatro Sayısı 2 9. İstanbul 71 201 1,00% 2009 TÜİK
75 Tiyatro Seyirci Sayısı 65.983 10 İstanbul 2.029.489 4.320.729 1,53% 2009 TÜİK
76 Sinema Salonu Sayısı 23 12. İstanbul 525 1.647 1,40% 2009 TÜİK
77 Sinema Seyirci Sayısı 414.603 15. İstanbul 11.077.376 31.334.447 1,32% 2009 TÜİK
78 Müze Sayısı 10 2. İstanbul 21 183 5,46% 2009 TÜİK
79 Müze Ziyaretçi Sayısı 1.551.015 2. İstanbul 7.975.101 14.137.870 10,97% 2009 TÜİK
80 Halk Kütüphanesi Sayısı 37 3. İstanbul, İzmir, Nevşehir 41 1.149 3,22% 2009 TÜİK
81 Dernek Sayısı 2.268 6. İstanbul 17.798 88.487 2,56% 2011 İÇİŞLERİ B.
82 Kamu Yatırımlarından Aldığı Pay (bin TL) 343.518 11. İstanbul 4.079.774 33.832.966 1,02% 2010 DPT
83 Genel Bütçe Vergi Brüt Tahakkuk (TL) 2.286.205.677 11. İstanbul 115.860.948.540 273.451.331.653 0,84% 2010 GİB
84 Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatı (TL) 1.797.461.718 11. İstanbul 103.140.805.704 235.686.589.944 0,76% 2010 GİB
85 Yatırım Teşvik Belgesi 111 3. İstanbul 327 2.492 4,45% 2009 HAZİNE
86 Marka Tescili 950 5. İstanbul 16.906 32.397 2,93% 2010 TPE
87 Patent Tescili 13 8. İstanbul 314 642 2,02% 2010 TPE
88 Endüstriyel Tasarım 589 7. İstanbul 15.196 28.623 2,06% 2010 TPE
89 Faydalı Model Tescili 83 6. İstanbul 835 2.022 4,10% 2010 TPE
90 Zorunlu Sigortalı Sayısı 174.986 8. İstanbul 2.701.551 9.030.202 1,94% 2009 SGK
91 Sağlık Ocağı Başına Düşen Nüfus 10.771 16. İstanbul 24.368 12.932   2009 SAĞLIK B. (TÜİK)
92 Hastane Yatak Sayısı 5.181 6. İstanbul 32.412 184.983 2,80% 2007 TÜİK
93 AB Hibelerinde Kazanan Proje Sayısı 174 2. Van 197 2.897 6,01%   ABGS (MFİB)
94 AB Hibelerinden Alınan Fon (Euro) 17.245.094 5. Kayseri 20.271.492 369.295.227 4,67%   ABGS (MFİB)
95 Faaliyet Gösteren Banka Sayısı 22 8. İstanbul 45 45   2010 TBB
96 Banka Şube Sayısı 192 7. İstanbul 2.746 9.400 2,04% 2010 TBB
97 Banka Mevduatı (TL) 5.928.158 10. İstanbul 255.194.946 559.495.530 1,06% 2010 TBB
98 Krediler (TL) 6.199.580 10. İstanbul 194.993.982 450.525.813 1,38% 2010 TBB
99 Kişi Başı Ortalama Mevduat (TL) 2.944 41. Ankara 20.334 7.589   2010 TBB
100 Kişi Başı Ortalama Kredi (TL) 3.078 41. İstanbul 14.710 6.111   2010 TBB

                                                              96 Başlıkta Karaman'ın Türkiye'deki Yeri - 2011

 

Başlık

Değer

Sıra

1. Sıradaki İl

Değer

TÜRKİYE

Karaman'ın TR İçinde Payı

Yıl

Kaynak

1 Alan Büyüklüğü (göl dahil - km²) 8.868,90 34. Konya 40.813,52 783.562,38 1,13% 2002 TÜİK
2 Alan Büyüklüğü (göl hariç - km²) 8.844,81 32. Konya 38.872,60 769.603,74 1,15% 2002 TÜİK
3 km²'ye Düşen İnsan Sayısı (göl hariç) 26,3 73. İstanbul 2.551,09 95,79   2010 TÜİK
4 Belediye Sayısı* 16 48. Konya 199 2.934 0,55% 2010 TÜİK
5 İlçe Sayısı 6 19. İstanbul 39 957 0,63% 2010 TÜİK
6 Köy Sayısı 156 74. Sivas 1.223 34.402 0,45% 2010 TÜİK
7 Nüfus 232.633 66. İstanbul 13.255.685 73.722.988 0,32% 2010 TÜİK
8 Şehir Nüfusu 159.834 62. İstanbul 13.120.596 56.222.356 0,28% 2010 TÜİK
9 Şehir Nüfusu/Toplam Nüfus (%) 68,71 25. İstanbul 98,98 76,26   2010 TÜİK
10 Nüfus Artış Hızı (binde) 3,28 49. Bilecik 109,22 15,88   2010 TÜİK
11 Doğum Sayısı 3.980 63. İstanbul 207393 1.241.617 0,32% 2009 TÜİK
12 Aldığı Göç 7.478 73. İstanbul 439515 2.360.079 0,32% 2010 TÜİK
13 Verdiği Göç 8.927 71. İstanbul 336932 2.360.079 0,38% 2010 TÜİK
14 Okuma yazma bilen oranı/Toplam Nüfus (6 yaş ve üzeri) 94,84 16. Antalya 97,51 93,96   2010 TÜİK
15 İstihdam Oranı (%) 48,8 16. Rize 58,1 43   2010 TÜİK
16 İşgücüne Katılım Oranı (%) 53,4 18. Rize 61,8 48,8   2010 TÜİK
17 İşsizlik Oranı (%) 8,5 39. Adana 19,1 11,9   2010 TÜİK
18 Okul Sayısı 356 60. İstanbul 5.197 69.684 0,51% 2010 TÜİK
19 Öğrenci Sayısı 54.579 65. İstanbul 2.856.283 16.845.528 0,32% 2010 TÜİK
20 Mesleki ve Teknik Öğretim Okul Sayısı 20 53. İstanbul 535 5.179 0,39% 2010 TÜİK
21 Mesleki ve Teknik Öğretim Öğrenci Sayısı 5.933 74. İstanbul 364.047 2.072.487 0,29% 2010 TÜİK
22 Yüksekokul veya Fakülte Mezunu 11.286 63. İstanbul 1.034.132 4.566.049 0,25% 2010 TÜİK
23 Yüksek Lisans Mezunu 573 66. İstanbul 120.323 365.791 0,16% 2010 TÜİK
24 Doktora Mezunu 145 63. İstanbul 30.343 113.862 0,13% 2010 TÜİK
25 Üniversite Öğrencisi Sayısı 6.098 58. Eskişehir 1.595.190 3.322.559 0,18% 2009 TÜİK
26 Öğretim Elemanı Sayısı 180 53. İstanbul 20.551 105.427 0,17% 2009 TÜİK
27 Profesör Sayısı 6 46. İstanbul 3.794 14.571 0,04% 2009 TÜİK
28 Doktora Mezunu/Nüfus 0,00062 61. Ankara 0,0044 0,0015   2010 TÜİK
29 Yayın Sırası (Karamanoğlu Mehmet Bey Ünv.) 2 93. İstanbul        (İstanbul Ünv.) 1.338 25.893 0,01% 2009 YÖK
30 Üniversiteler Arası Sıralama (puan)(Karamanoğlu Mehmet Bey Ünv.) 117.58 119. Ankara (Hacettepe) 692.59     2010 URAP
31 Kurulan Şirket Sayısı 98 54. İstanbul 17.992 50.423 0,19% 2010 TOBB
32 Kapanan Şirket Sayısı 15 40. İstanbul 5.817 11.400 0,13% 2010 TOBB
33 İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları 8.670 62. İstanbul 687.279 3.003.116 0,29% 2010 TÜİK
34 İhracat (bin dolar) 176.694 33. İstanbul 53.130.011 113.883.224 0,16% 2010 TÜİK
35 Kişi Başı İhracat (dolar) 760 17. Kocaeli 6.080 1.545   2010 TÜİK
36 İhracat Yapan Firma Sayısı 83 35. İstanbul 26.550 50.378 0,16% 2010 DTM
37 İhracat Yapan Firma Başına Düşen İhracat ($) 2.129 26. Manisa 10.700 2.261   2010 DTM+TÜİK
38 Gümrüklere Göre İhracat (bin dolar) 132.717 68. İstanbul         (Halkalı Güm. Md.) 17.875.234 113.883.224 0,12% 2010 TÜİK
39 İthalat (bin dolar) 92.033 35. İstanbul 98.430.651 185.544.099 0,05% 2010 TÜİK
40 Kişi Başı İthalat (dolar) 396 28. Kocaeli 14.511 2.517   2010 TÜİK
41 İthalat Yapan Firma Sayısı 37 49. İstanbul 34.230 59.261 0,06% 2010 DTM
42

İthalatYapanFirmaBaşınaDüşen İthalat($)

2.487 20. Zonguldak 21.395 3.131   2010 DTM+TÜİK
43 İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (İhracat/İthalat) (%) 192 24. Şırnak 6.582 61,4   2010 TÜİK
44 Dış Ticaret Fazlası (İhracat-İthalat) (bin dolar) 84.661 22. Trabzon 922.052 -71.660.875   2010 TÜİK
45 OSB Sayısı 1 58. Bursa, izmir, Kocaeli 13 264 0,38% 2011 OSBÜK
46 Toplam Elektrik Tüketimi (MWh) 464.092 58. İstanbul 29.147.130 156.894.070 0,30% 2009 TÜİK
47 Kişibaşı Toplam Elektirik Tüketimi (KWh) 2.002 26. Kocaeli 6.638 2.162   2009 TÜİK
48 Toplam Elektrik Üretim Kapasitesi (MW) 11,9 55. İzmir 2.583,80 38.843,50 0,03% 2005 TÜİK
49 Belediyelerde kişi başı günlükatıksumiktarı (litre/kişi-gün) 132 37. Niğde 522 173   2008 TÜİK
50 Buğday Üretimi (ton) 178.927 39. Konya 1.696.165 20.600.000 0,87% 2009 TÜİK
51 Şekerpancarı Üretimi (ton) 576.188 8. Konya 4.935.320 17.942.112 3,21% 2010 TÜİK
52 Kuru Fasulye (ton) 28.470 2. Konya 69.446 212.758 13,38% 2010 TÜİK
53 Nohut Üretimi (ton) 15.490 14. Uşak 41.188 530.634 2,92% 2010 TÜİK
54 Maydonoz (ton) 5.306 4. Hatay 20.310 56.332 9,42% 2010 TÜİK
55 Bal Üretimi (ton) 824 24. Muğla 11.012 82.003 1,00% 2009 TÜİK
56 Organik Tarımla Uğraşan Çiftçi Sayısı 34 36. Aydın 1.320 11.211 0,30% 2009 TÜİK
57 Organik Tarım Üretim (ton) 1.764 34. İzmir 178.927 318.165 0,55% 2009 TÜİK
58 Kırmızı Et (ton) 1.209 61. İzmir 39.099 412.621 0,29% 2009 TÜİK
59 Tavuk Yumurtası (adet) 242.038.000 12. Konya 1.950.274.000 13.832.726.000 1,75% 2009 TÜİK
60 İnek Sütü (ton) 39.659 70. Balıkesir 663.978 11.583.313 0,34% 2009 TÜİK
61 Koyun Sütü (ton) 5.849 39. Şanlıurfa 112.909 734.219 0,80% 2009 TÜİK
62 İnek Sayısı (2 yaş ve üzeri baş) 14.844 73. Balıkesir 224.551 4.765.458 0,31% 2009 TÜİK
63 Koyun Sayısı 240.611 31. Van 2.277.082 21.749.508 1,11% 2009 TÜİK
64 Kümes Hayvanı 905.687 32. Bolu 42.835.213 234.082.206 0,39% 2009 TÜİK
65 At, Katır ve Eşek (baş) 4.328 43. Kars 27.715 452.483 0,96% 2009 TÜİK
66 İl ve Devlet Yolu (km) 653 39. Konya 2.964 62.219 1,05% 2009 TÜİK
67 Otomobil Sayısı 23.479 55. İstanbul 1.821.694 7.544.871 0,31% 2010 TÜİK
68 Trafik Kaza Sayısı 445 61. İstanbul 12.181 111.121 0,40% 2009 TÜİK
69 Trafik Kazalarında Ölü Sayısı 13 41. İstanbul 286 4.324 0,30% 2009 TÜİK
70 Bin Kişi Başına Düşen Otomobil Sayısı 101 19. Ankara 194 102   2010 TÜİK
71 Havayolu Toplam Yolcu Sayısı     İstanbul (Atatürk) 32.143.819 102.800.392 0,00% 2010 DHMİ
72 Sinema Salonu Sayısı 3 30. İstanbul 525 1.647 0,18% 2009 TÜİK
73 Sinema Seyirci Sayısı 45.960 50. İstanbul 11.077.376 31.334.447 0,15% 2009 TÜİK
74 Müze Sayısı 1 10. İstanbul 21 183 0,55% 2009 TÜİK
75 Müze Ziyaretçi Sayısı 10.525 45. İstanbul 7.975.101 14.137.870 0,07% 2009 TÜİK
76 Halk Kütüphanesi Sayısı 22 7. İstanbul, İzmir, Nevşehir 41 1.149 1,91% 2009 TÜİK
77 Dernek Sayısı 288 65. İstanbul 17.798 88.487 0,33% 2011 İÇİŞLERİ B.
78 Kamu Yatırımlarından Aldığı Pay    (bin TL) 315.741 14. İstanbul 4.079.774 33.832.966 0,93% 2010 DPT
79 Genel Bütçe Vergi Brüt Tahakkuk (TL) 184.516.922 64. İstanbul 115.860.948.540 273.451.331.653 0,07% 2010 GİB
80 Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatı (TL) 153.877.763 59. İstanbul 103.140.805.704 235.686.589.944 0,07% 2010 GİB
81 Yatırım Teşvik Belgesi 14 35. İstanbul 327 2.492 0,56% 2009 HAZİNE
82 Marka Tescili 113 26. İstanbul 16.906 32.397 0,35% 2010 TPE
83 Patent Tescili 0   İstanbul 314 642 0,00% 2010 TPE
84 Endüstriyel Tasarım 60 26. İstanbul 15.196 28.623 0,21% 2010 TPE
85 Faydalı Model Tescili 1 28. İstanbul 835 2.022 0,05% 2010 TPE
86 Zorunlu Sigortalı Sayısı 7.461 59 İstanbul 2.701.551 9.030.202 0,08% 2009 SGK
87 Aile Hekimliği Birimi Başına Düşen Nüfus 3.220 33. Yalova 4.051 3.495   2009 SAĞLIK B. (TÜİK)
88 Hastane Yatak Sayısı 595 61. İstanbul 32.412 184.983 0,32% 2007 TÜİK
89 AB Hibelerinde Kazanan Proje Sayısı 44 20. Van 197 2.897 1,52%   ABGS (MFİB)
90 AB Hibelerinden Alınan Fon (Euro) 7.941.651 14. Kayseri 20.271.492 369.295.227 2,15%   ABGS (MFİB)
91 Faaliyet Gösteren Banka Sayısı 12 16. İstanbul 45 45 26,67% 2010 TBB
92 Banka Şube Sayısı 20 61. İstanbul 2.746 9.400 0,21% 2010 TBB
93 Banka Mevduatı (TL) 777.085 55. İstanbul 255.194.946 559.495.530 0,14% 2010 TBB
94 Krediler (TL) 575949 62. İstanbul 194.993.982 450.525.813 0,13% 2010 TBB
95 Kişi Başı Ortalama Mevduat (TL) 259 33. Ankara 20.334 7.589   2010 TBB
96 Kişi Başı Ortalama Kredi (TL) 2.476 52. İstanbul 14.710 6.111   2010 TBB

 

*Büyükşehir Belediyeleri hariçtir.
Not: TÜİK tarafından bazı verilerin geçici olduğu belirtilmektedir.
  Hazırlayan: İsmail ÜNVER (Mevlana Kalkınma Ajansı Uzmanı)