İhale İlanları ve Sonuçları

MENU
Okunma : 1,5b Tarih : 12 Temmuz 2012
İHALEYE DAVET MEKTUBU
12/07/2012
Sayın                     : Yetkili
Proje Adı              : Kapasite Artışı ile Ürün Çeşitliliği ve İhracat Altyapısının Oluşturulması
1.             Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi alımı için teknik teklif ve fiyat teklif(ler)i vermeye davet ediyoruz:
                                               (i)            İndüksiyon Ergitme Ocağı
                                                
2.            İstenen hizmetler hakkındaki bilgiler ekli ihale dosyasında verilmektedir.
3.             Bu davet mektubunda yer alan hizmetlerin tamamı için teklif vermeniz gereklidir. Sözleşme bütün olarak ihale edilecektir.
4.            İstenen formata uygun hazırlanmış teklifiniz aşağıdaki adrese gönderilmelidir:
                Fevzi Çakmak Mah. Hüdai Cad. Azimet Sok. No:10 Karatay/Konya
                Telefon: 0332 342 12 70                  Faks: 0332 342 09 56
5.             Fiyat teklifiyle birlikte, istenen evrakları, özgeçmişleri (CV) ve istenen her bir <mal> hakkında basılı materyal veya ilgili bilgileri; çözüm önerinizi, öngörülen yaklaşımın ana hatlarını, zamanlama, hazırlık safhası dahil faaliyet planını, vb içeren bir teknik teklif verilmelidir. Fiyat teklifi ve Teknik teklif kapatılmış ve kaşelenmiş ayrı zarflara konulmalıdır.
6.                   Fiyata KDV dahil edilmelidir.
7.                   Teknik ve mali teklifler 02/08/2012 günü saat 14:00’e kadar Fevzi Çakmak Mah. Hüdai Cad. Azimet Sok. No:10 Karatay/Konya adresine elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile teslim edilmelidir.
8.            Sözleşmenin diğer şartları aşağıdaki gibidir:
(i)                   ÖDEME: Sözleşmede öngörüldüğü gibi yapılacaktır. Ödemeler TL cinsinden yüklenicinin bildireceği banka hesabına yapılacaktır.
(ii)           DEĞERLENDİRME
a)       Mal alımı ve Yapım İşlerinde: Şartnameyi karşılayan ve en ucuz teklifi veren istekliye iş ihale edilecektir.)
 (iii)         GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifiniz, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün süreyle geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır.
9.            Daha fazla bilgi aşağıdaki adresten elde edilebilir:
                Fevzi Çakmak Mah. Hüdai Cad. Azimet Sok. No:10 Karatay/Konya
                Telefon: 0332 342 12 70                  Faks: 0332 342 09 56
10. Lütfen bu davet mektubunu aldığınızı faks veya e-posta yoluyla teyit ederek teklif verip vermeyeceğinizi bildiriniz.
Saygılarımızla.
Hakan BÜYÜKVADİ

 

 

Not : İlgili dosya ektedir.