Haberler

2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SÖZLEŞME İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

MENU
Okunma : 985 Tarih : 12 Mayıs 2010
Sözleşme imzalamaya hak kazanan başvuru sahiplerinden; Kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları dışında kalanlar, mali kontrol taahhütnamesi olarak duyuru ekinde yer alan formu doldurup noter tasdikli olarak sözleşme imzalama aşamasında hazır bulunduracaklardır. Bu ek aşağıdaki linkten indirilebilir.
Başvuru rehberinde de belirtildiği üzere; Projenin hazırlık ve uygulama safhasından doğrudan sorumlu olan başvuru sahibinin ve varsa ortaklarının, proje uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış ruhsat ve diğer izinler (ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir veya ÇED e tabi değildir yazısı getirilmelidir, diğer izin ve ruhsatlar ise kanunla zorunlu kılınmışsa sözleşme imzalanma aşamasında hazır bulundurulmalıdır)   sözleşme imzalanma aşamasında hazır bulundurulmadığı taktirde sözleşme imzalanmayacaktır !
 
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sözleşme imzalamaya hak kazanan başvuru sahipleri proje özel hesabı için repo uygulanması talimatını vereceklerdir.