İhale İlanları ve Sonuçları

MENU
Okunma : 1,5b Tarih : 17 Nisan 2012
KONYA PLATFORMU
EĞİTİM, KÜLTÜR, SAĞLIK VE ÇEVRE DERNEĞİ
İHALEYE DAVET MEKTUBU

17/04/2012

Sayın:
________________
 
 

Marka Şehir Konya projesi, Konya markasının kendine özgü yaklaşımını, hayranlık hissi uyandıran, enerjisi yüksek bir konsept ve logo ile ortaya koyabilmeyi amaçlamaktadır.

 

Sizi aşağıda belirtilen hizmet başlıklarını kapsayan uygulamalı danışmanlık hizmet alımı için teknik ve mali teklif vermeye davet ediyoruz. Hizmet alt başlıkları aşağıda ifade edilmiştir;

 

·         Marka olmuş, konsept ve logo uygulamasına sahip başarılı kentler araştırmasının yapılması,

·         Konya markası için konsept ve logo çalışması yapılması,

·         TV için konsepte uygun senaryo hazırlanması,

·         Pazarlama iletişimi stratejisi geliştirilmesi,

·         Yaygınlaştırma ve tutundurma stratejisi geliştirilmesi. (koordinasyon/halkla ilişkiler faaliyetleri ile reklamlar gibi)

·         Marka Şehir Konya Projesi için web sitesi hazırlanması,

·         Proje sonuçlarının ve kavramsal açıklamaların aktarılacağı etkili bir sunumun hazırlanması,

·         Lansman organizasyonunda proje final sunumunun yapılması,

·         6-10 sayfa İngilizce özet, cd/dvd, basılı nüsha olarak hizmetin teslim edilmesi.

Açıklamalar

1.      Proje Adı : Marka Şehir Konya

2.      İstenen hizmetler hakkındaki bilgiler ekli ihale dosyasında verilmektedir.

3.      Bu davet mektubunda yer alan hizmetlerin tamamı için teklif vermeniz gereklidir. Sözleşme bütün olarak ihale edilecektir.

4.      İstenen formata uygun hazırlanmış teklifiniz aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

Fevzi Çakmak Mahallesi, Koyuncular Plaza, No:31/3 Karatay-Konya

Telefon:   (312) 342 0 350                      Faks: (312) 342 0 326

5.      Fiyat teklifiyle birlikte, istenen evrakları, özgeçmişleri (CV) ve istenen her bir hizmet hakkında basılı materyal veya ilgili bilgileri; çözüm önerinizi, öngörülen yaklaşımın ana hatlarını, zamanlama, hazırlık safhası dahil faaliyet planını, vb. içeren bir teknik teklif verilmelidir.

6.      Fiyat teklifi ve Teknik teklif kapatılmış ve kaşelenmiş ayrı zarflara konulmalıdır.

7.      Fiyata KDV dahil edilmelidir.

8.      Teknik ve mali teklifler 25/04/2012 günü saat 10:00’a kadar Fevzi Çakmak Mahallesi, Koyuncular Plaza, No:31/3 Karatay-Konyaadresine elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile teslim edilmelidir.

9.      Sözleşmenin diğer şartları aşağıdaki gibidir:

a.       ÖDEME: Sözleşmede öngörüldüğü gibi yapılacaktır. Ödemeler TL cinsinden yüklenicinin bildireceği banka hesabına yapılacaktır.

b.      BÜTÇE: Bu sözleşme için tespit edilen en yüksek bedel ...... TL’dir.

c.       DEĞERLENDİRME: Teknik değerlendirmenin %80, fiyatın %20 olarak ağırlıklandırılarak mukayese edileceği en uygun teklif seçilecektir.

d.      GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifiniz, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün süreyle geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır.

10. Daha fazla bilgi aşağıdaki adresten elde edilebilir:

Fevzi Çakmak Mahallesi, Koyuncular Plaza, No:31/3 Karatay-Konya

Telefon: (312) 342 0 350                        Faks: (312) 342 0 326

Lütfen bu davet mektubunu aldığınızı faks/e-posta yoluyla teyit ederek teklif verip vermeyeceğinizi bildiriniz.

Saygılarımızla. İmza Sözleşme Makamı Yetkilisi

Dosyalar
İHALE İLANI