Haberler

MEVKA KALKINMA KURULU TOPLANTISI

MENU
Okunma : 976 Tarih : 11 Kasım 2010
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 5. Kalkınma Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantının sonunda Başkan Nurettin Bay, 2 yıllık görev süresinin ardından aday olmadı. MÜSİAD Konya Şube Başkanı Aslan Korkmaz’ın tek aday olduğu toplantıda Korkmaz, oy birliği ile Kalkınma Kurulu’nun yeni başkanı seçildi.
 
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Kalkınma Kurulu Toplantısı Konya Bera Otel’de gerçekleştirildi. Kalkınma kurulu üyeleri ve davetlilerin katıldığı toplantıda ilk olarak söz alan MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, kalkınma kurulunun bugüne kadar birçok çalışmaya imza attığını belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Toplantıda son kez söz alan Kalkınma Kurulu Başkanı Nurettin Bay ise, “Mevlana Kalkınma Ajansı’nın yaptığı başarılı çalışmalar hem Devlet Planlama Teşkilatı hem de ilgili Bakanlık tarafından takdirle karşılanmıştır. Bu vesileyle başta komisyon başkanları olmak üzere çalışmalara katılan tüm üyelerimiz, genel sekreterimiz, uzmanlarımız ve diğer çalışanlarımızı tebrik ediyorum” dedi.
 
Ajansın 1. Teklif Çağrısı dönemini başarıyla tamamlayıp 2. Teklif Çağrısı’na çıktığını dile getiren Nurettin Bay, ''Bölgemizde, tarım, sanayi, turizm, bölge kalkınmasının üçlü saç ayağını oluşturan önemli öğelerdir. Önümüzdeki yıllarda özellikle turizm üzerinde daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyorum” dedi. Nurettin Bay, “2 yıl önce desteğinizle bu göreve geldik ve 22 Aralık’ta görev süremiz doluyor. Bana, ekimize ve kurulumuza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise Mevlana Kalkınma Ajansı’nın kısa sürede oluşumunu tamamlayarak çalışmalara başladığına, sözle kalmayıp gerçek anlamda destek sağladığına dikkat çekti. Konya ve Karaman’ın Mevlana Kalkınma Ajansı ile örnek bir birliktelik ortaya koyduğunu dile getiren Akyürek “Kalkınma ajanslarıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk başarılıyor. Ajanslar önlerine çok ciddi hedefler koymuş durumda. MEVKA ise Türkiye’nin önüne bu alanda doğru bir model koymuştur” dedi.
 
İl Genel Meclisi Başkanı Ali Selvi de kalkınma ajanslarının daha yolun başında olduğunu, idari ve mali özerkliklerinin güçlendirmeleri durumunda çok daha önemli hizmetler sunacaklarını vurguladı. Ali Selvi, MEVKA'nın, Türkiye’deki kalkınma ajansları içinde önemli bir gelişme gösterdiğini, kısa süre içinde 2. Proje Çağrısı'na çıkabildiğini hatırlattı. Selvi, İl Genel Meclisi olarak MEVKA’nın çalışmalarını her zaman desteklediklediklerini bundan sonra da bu çalışmaların süreceğini ifade etti.
 
Açılış konuşmalarının ardından gündem maddelerine geçildi. İlk Olarak Mevlana Kalkınma Ajansı'nın 2010 yılı ara faaliyet raporu görüşüldü. İkinci gündem maddesinde ise TR 52 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı ile ilgili Mevlana Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman tarafından katılımcılara bilgi verildi. Ahmet Akman, Bölge Planı'nın bir bölgenin kalkınması amacıyla, ulusal düzeyde üretilen politika, plan ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirlemek, yerel düzeyde yer alan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek için hazırlandığını ifade etti. Akman ayrıca Bölge Planı'nın bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını temin etmek, yerel potansiyeli harekete geçirmek ve bölgesel program ve projelere temel oluşturmak üzere İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak hazırlanan, koordinasyon, yönlendirme ve strateji belgesi olduğunu belirtti. Bölge Planı'nın son aşamasını bölgenin gelecek vizyonuna hangi yöntemlerle ulaşılacağının, ortaya konduğu amaçların, öncelik ve stratejilerin belirlenmesinin oluşturduğunu ifade eden Akman, bu safhanın temelini, Kalkınma Kurulu bünyesinde kurulan 8 ihtisas komisyonu ve bu komisyonların her birinin altında oluşturulan teknik komisyonların meydana getirdiğini söyledi. Akman belirlenen çalışma komisyonlarının kırsal, iktisadi ve sosyal kalkınma, altyapı, kültür ve turizm, ar-ge bilim ve teknoloji, çevre ve eğitim-gençlik-istihdam başlıkları altında toplandığını dile getirdi. Ahmet Akman, plan kapsamında 5 tematik eksen belirlendiğini, bunların "bölgenin rekabetçilik düzeyinin arttırılması, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdamın arttırılması, sosyo-kültürel yapının güçlendirilmesi, doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bölgenin cazibesinin arttırılması" olduğunu kaydetti. Dr. Ahmet Akman "bölge vizyonumuz, kaynaklarını etkin ve çevreye duyarlı kullanan, sosyo-kültürel yapısı güçlü, rekabetçilik temelinde sürekli gelişen lider bir bölge olmak" şeklinde konuştu.
 
Dr. Ahmet Akman’ın konuşmasının ardından gündemin üçüncü maddesi gereğince bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik yönetim kuruluna bulunulacak tavsiyeler görüşüldü.
 
Son gündem maddesi gereği ise başkanlık ve katip üyeliği seçimine geçildi. Seçim sonunda tek aday olan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Aslan Korkmaz Kalkınma Kurulu Başkanlığına, Karaman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Baştuğ Başkanvekilliğine seçildi. Yine tek aday olan, Metin Özdil ve Hacı Ali Göktekin asil, M. Uğur Kaleli ve Ahmet Duran ise yedek katip üyesi seçildi.
 

 

Galeri