Haberler

2011-2013 Bölge Planı Çalışmaları Başladı

MENU
Okunma : 1,0b Tarih : 02 Mayıs 2010
 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın, bölge planları hazırlama yetkisini Kalkınma Ajanslarına vermesiyle, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Kalkınma Kurulu ihtisas komisyonları 2011-2013 Bölgesel Gelişme Planı için toplandı. Konya ve Karaman illerini kapsayan gelişme planının altyapısını oluşturmak için toplanan ihtisas komisyonları, Mayıs ayına kadar hazırladıkları çalışmaları genel kurula sunacaklar.
 
Mevlana Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu’nun 17 Mart’ta düzenlediği çalışma toplantısından sonra belirlenen ihtisas komisyonları başkanları, ilk toplantısını Mevlana Kalkınma Ajansında yaptı. Teknik komisyon başkanlıklarının belirlendiği toplantıda aynı zamanda çalışma sistemi ve çalışma takvimi de belirlendi.
 
Toplantının açılışında konuşan Kalkınma Kurulu Başkanı Nurettin Bay, bölgeler için büyük önem arz eden Ajanslarda, Kalkınma Kurulu’nun iki önemli görevinin planlama ve denetim olduğunu kaydetti. Konya ve Karaman illerinde kalkınmayı temin edecek olan 2011-2013 Bölgesel Gelişme Planının hazırlıklarına başlandığını ifade eden Bay, “Bu toplantıyla Kalkınma Kurulu, gelişme planı için çalışma startını vermiş bulunmaktadır. Komisyon başkanları eşliğinde teknik komisyon çalışmaları yaklaşık olarak bir buçuk ay devam edecektir. Yapılan çalışmalar Mayıs ayı ortalarında Karaman’da yapılacak olan Kalkınma Kurulu Toplantısına sunulmak üzere hazırlanmaktadır. Kalkınma Kurulu geniş tabanlı bir çalışma platformu oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmaktadır. Çalışma komisyonlarının başkanlığına seçilen üyelerimiz kendi alanlarının uzman yöneticileridir. Teknik komisyonlarla desteklenecek olan çalışmalar, bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır.” Dedi.
 
Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman ise sunumunda, ihtisas komisyonlarının çalışma sistemi ve çalışma takvimini anlattı. Teknik komisyonların bir buçuk aylık çalışmasıyla şekillenecek olan Bölgesel Gelişme Planının en geç Eylül ayında Devlet Planlama Teşkilatına sunulacağını belirten Akman,” Bölgesel Gelişme Planının hazırlanmasında Kalkınma Kurulu’nun üstleneceği görev bizim için önemlidir. Çalışmalarda sektörel potansiyel, sorunlar, çözüm yolları ve yapılması gerekenler ön planda tutulacaktır. Yapılacak olan çalışmalardan gerekli verimi alacağımıza olan inancım tamdır. Toplantıların tamamında her komisyon için görev verdiğimiz bir uzmanımız hazır bulunacaktır. Uzmanlarımız ve komisyon temsilcilerimizin ortaklaşa yapacakları çalışmalardan sonra 2011-2013 Bölgesel Gelişme Planımız şekillenmiş olacaktır. Kalkınma Ajansı olarak daha önce 2009-2010 Bölgesel Gelişme Planını hazırladığımızdan dolayı zorluk çekeceğimizi sanmıyorum. Uzmanlarımız ve komisyon temsilcilerimizin ortak çalışmalarında doğacak sinerji bölgeye kalkınma olarak yansıyacaktır” dedi.
 
Toplantıda ayrıca ihtisas komisyonları başkanları da yapılacak olan çalışmalarla ilgili olarak duygu ve düşüncelerini ifade ettiler.

Galeri