Haberler

Kalkınma Ajansları İBS için MEVKA’DA buluştu.

MENU
Okunma : 1,0b Tarih : 20 Mayıs 2010
Bölgesel Kalkınma Ajanslarını yürüttüğü mali destek programlarının izlemesi için düşünülen İzleme Bilgi Sistemi (İBS) için beş ajans MEVKA’da ortak toplantı yaptı. Toplantıya Çukurova, Karacadağ, DAKA, OKA ve MEVKA izleme ve değerlendirme birimi uzmanları katıldı.
 
Kalkınma Ajanslarla Birlikte İBS Yazılımının Oluşturulması konusunu görüşüldüğü toplantıda, DPT tarafından çalışmaları yürütülen KAYS sistemini ilgili modülleri geliştirilene kadar, proje ve faaliyet desteklerinin kayıtlarının tutulması, izleme ve değerlendirmelerin sağlıklı bir sistem üzerinde gerçekleştirilmesi ve depolanmasına dair iş ve eylemlerin;  KAYS ile uyumlu olacak standartlarda ajanslar tarafından yürütülmesi esasına dayanılarak geliştirilip sistemin Kalkınma Ajanslarının kullanımına açılması konusunda görüş birliğine varıldı.
 
Ayrıca,  İzleme Bilgi Sisteminin geliştirilmesi amacıyla Çukurova Kalkınma Ajansını temsilen Durmuş Okan BOZKIRLI'nın, Karacadağ Kalkınma Ajansını temsilen Abdullah Önder ÖZKUL'un, Mevlana Kalkınma Ajansını temsilen Fatih GÜLLÜ'nün, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansını temsilen Erdin GÜDEN'in, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansını temsilen Abdullah ÇİÇEK'in iletişimden sorumlu personel olarak görevlendirildi.
Toplantıda ayrıca, İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla Kalkınma Ajansları İzleme ve Değerlendirme Birimlerinin periyodik dönemler halinde toplantılar düzenlemesi kararı da alındı.