Haberler

Genç Girişimcilik Çalıştayı Gerçekleştirildi

MENU
Okunma : 905 Tarih : 22 Mayıs 2010
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), 2010-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında,  Bölge Planı çalışmalarına zemin oluşturmak üzere sektör çalıştaylarına devam ediyor.
 
Bu çerçevede “Genç Girişimcilik Çalıştayı” başlıklı ve TR 52 Bölgesinde Genç Girişimcilerin ve Girişimciliğin Önündeki Engeller ve Sorunlar, Bu Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri” konusunun ele alındığı bir çalıştay düzenlendi.
 
Çalıştaya çeşitli sektörlerden temsilciler katıldı. Mevlana Kalkınma Ajansı Uzmanlarından İsmail Ünver moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştay Ajansın tanıtımı ve Bölge Planı hakkında bilgilendirme sunusu ile başladı. Ünver, bu çalışmaların MEVKA tarafından hazırlanacak olan TR52 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı’na temel oluşturacağını vurguladı. Daha sonra Genç Girişimciler üzerine yapılan Sorun Analizi ile devam eden çalıştay da Ayrıca toplantıda Eğitimci Ertan Beceren Bey de “Girişimcilik Kavramı” üzerine değerlendirmelerde bulundu.
 
Yapılan Sorun Analiz çalışması sonucunda öne çıkan sorunlardan birisi olan “İş hayatında Konya’nın Marka Değerinin Yetersiz Oluşu” başlığı ele alındı. Daha sonra tüm katılımcılar ile birlikte bu sorunun “Nedenleri” tespit edildi, daha sonra bu yetersizliğin doğurduğu “Sonuçlar” belirlendi. Ortaya çıkan “Neden” ve “Sonuçlar” ışığında bu alandaki yetersizliğe ilişkin Çözüm Önerileri/Hedefler belirlendi. Çalışmanın son safhasında ise “Konya’nın Marka İmajı Yetersizliği” sorununu çözmeye yönelik ne gibi “Faaliyetler” yapılabileceği saptandı.
Aktif katılımın yoğun olduğu toplantıda diğer önemli sorunlar ise şu şekilde tespit edildi:
 
1-      FİNANS/SERMAYE KONUSUNDAKİ SIKINTILAR
2-      AİLE ŞİRKETLERİNİN GETİRDİĞİ ZORLUKLAR
3-      BİLİNÇSİZ YATIRIM
             4-      GÜÇLÜ BİR AR-GE MERKEZİNİN OLMAYIŞI