Haberler

KOBİ’lerde Enerji Verimliliği ve Uygulamaları

MENU
Okunma : 1,8b Tarih : 12 Subat 2010
KOBİ’lerde Enerji Verimliliği ve Uygulamaları konulu seminer Konya Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminere MEVKA uzmanları da katıldı. 12.02.2010
 
 
 
KOBİ’lerde Enerji Verimliliği ve Uygulamaları konulu seminer Konya Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Bozkurt Çağlayan, seminerin açılış konuşmasında ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli girdilerinden birinin enerji olduğunu belirterek, “Bu yönüyle enerji bir toplumun yaşam standardının yükseltilmesinde önemli rol oynar. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması da yine enerji ile mümkündür. Ancak, enerji kaynaklarının en önemlisini oluşturan petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıt rezervlerinin hızla tükenmekte oluşu ve enerji tüketimindeki hızlı artışa bağlı olarak bu kaynakların yol açtığı ozon tabakasının incelemesi, sera gazı emisyonları gibi çevresel sorunlar enerji verimliliğini gündeme getirmiştir” dedi.
ENERJİYİ VERİMLİ KULLANARAK YÜZDE 30 TASARRUF SAĞLANABİLİR
Sanayi ve teknoloji alanında yaşanan büyük gelişmelerle birlikte enerjinin kullanımı ve maliyetlerinin giderek arttığına dikkat çeken Çağlayan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu amaçla, tüm dünyada enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Enerjiyi üretmek kadar, üretilen enerjiden verimli şekilde faydalanmak da artık ülkelerin önemli konularından biri haline gelmiştir. Ülkemizde enerji ihtiyacı, nüfus artışına ve sanayideki gelişmelere paralel olarak gün geçtikçe artmakta ve enerji kaynakları bu ihtiyacı karşılayamamaktadır. Enerji talebinin büyük bir kısmını ithalatla karşılayan ülkemizde bu durumun kalkınma ve sanayileşmede bir engel oluşturmaması için enerjinin verimli kullanılması önemli hale gelmiştir. Yapılan çalışmalara göre sadece enerjiyi verimli kullanarak yıllık enerji tüketiminin yüzde 30’u kadar tasarruf sağlanacağı ifade edilmektedir. Türkiye’deki tüketilen enerjinin yüzde 75’i dışarıdan ithal edilmektedir ve toplam tüketilen enerjinin yüzde 40’ından fazlası sanayide kullanılmaktadır.”
Seminerde konuşan uzmanlar, ‘Sanayide Enerji Verimliliği ve Potansiyeli’, ‘Enerji Verimliliği Mevzuatı’, ‘Enerji Etüdü-Enerji Yöneticiliği, Yöneticisi Danışmanlık-Eğitim Hizmetleri —VAP (Verimliliği Artırıcı Projeler) ve Uygulamalar’, ‘Enerji Verimliliği Çalışmalarının Finansmanı-Firmaların Enerji Verimliliği Uygulamalarında Yararlanabilecekleri Destekler —Teşvikler’ konu başlıklarında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi.
Seminerde EVD Enerji Yönetimi Endüstriyel İşletmeler Bölümü Yöneticisi Sait Dolaş ‘Enerji Verimliliği Mevzuatı’, ‘Enerji Etüdü-Enerji Yöneticiliği, Yöneticisi Danışmanlık-Eğitim Hizmetleri —VAP (Verimliliği Artırıcı Projeler) ve Uygulamaları’, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Ankara Şube Müdürü Cemalettin Kitapçı ise katılımcılara Kalkınma Bankası’nın desteklerini anlattı.

Galeri