SIK SORULAN SORULAR - 2015

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 06 Temmuz 2017

“YENERKG” SIKÇA SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI 1

1

Daha önceki yıllarda kar amacı gütmeyen kurumların (veya belediyelerin) projeleri 15-18 ay olabiliyordu. Rehberde 12 ay denmiş. Bu süre uzatılabilir mi?

Kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik hazırlanan YENERKG mali destek programı altyapı kapsamında bir mali destek programı olmadığı için Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Desteği Yönetmeliği ve Destek Yönetim Kılavuzu uyarınca sunulacak projelerin kazanması durumunda uygulama süresi mevzuatta belirtilen mücbir sebepler dışında 12 ayı aşamaz.

2

Kar amacı gütmeyen kurumların yapacağı faaliyetler içerisinde (kurulacak tesis için) inşaat maliyetiyle ilgili bir sınırlama var mıdır?

YENERKG mali destek programı bir altyapı programı olmadığından dolayı mevzuat gereği inşaat bütçesinin talep edilen hibenin %30’unu aşması mümkün değildir. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi(KAYS)’nde bütçe kısıtı ile ilgili düzenleme yapılmıştır.