2. Grup S.S.S.

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 06 Temmuz 2017
4. DİĞER SORULAR
1.
SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında “Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir.”denilmektedir. Bu konu ile ilgili açıklama yapabilir misiniz?
CEVAP: Bağımsız değerlendiricilerde çıkar çatışması olmaması için, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olma şartı aranacaktır. Söz konusu hususta ilgililerden taahhütname alınacaktır.
2.
SORU: Biz Konya Dökümcüler Sanayi Sitesi’nde otomotiv yedek parça imalatı yapıyoruz. Mali veya teknik destek kapsamında CNC makineleri alımı yapılabilir mi?
 
CEVAP:Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde kimlerin proje başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir. Buna göre gerçek şahıslar ve şirketler bu teklif çağrısında uygun başvuru sahibi değildir.
3.
SORU: 4 komşu ortak olduk bulunduğumuz sitenin içindeki dükkanlardan bir yer kiraladık, saç böreği, çeşitli tatlılar ev yemekleri gibi şeyler imal ediyoruz, vergi kaydımız v.s. her şeyimizi tamamladık, döner fırın, ocak, masa sandalye v.s. gibi ihtiyaçlarımız var nasıl yardımcı olursunuz. Bilgi vermenizi rica ederim.
 
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde kimlerin proje başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir. Buna göre gerçek şahıslar ve şirketler bu teklif çağrısında uygun başvuru sahibi değildir.
4.
SORU: Konya'mızda yeterli arazi bulunması ve bu arazinin değerlendirilmesi, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme ve Geliştirilmesi açısından meyvecilik yapılması gerekmektedir. 27 yıllık meslek yaşantım ve edindiğim tecrübelere dayanarak ……. İli Merkez ……… Mahallesinde toprak yapısının uygun olduğu çevre şartları ve bitki örtüsünden anlaşılmaktadır. Bu arazi üzerinde bulunan …… Büyükşehir Belediyemize ait parsellerden tarafıma tahsis edilecek (en az 5000 m2) tarla üzerinde Karma Meyve Bahçesi yapmak istiyorum. Bu konuda bilgi ve tecrübelerimi değerlendirmek ve Milli Ekonomiye katkı sağlamak için değerlendirmek istiyorum. Ajansın mevzuatı dahilinde görüş ve düşüncelerimi paylaşmak ve gerekli desteğin yapılmasını bilgi ve gereğini arz ederim.
 
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde kimlerin proje başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir. Buna göre gerçek şahıslar ve şirketler bu teklif çağrısında uygun başvuru sahibi değildir.
5.
SORU: Arsası hazır projesi çizilmiş 80-100 öğrenci kapasiteli bir yurt projemiz var. Biz de bu desteklerden yararlanmak istiyoruz. Hem eğitim açısından hem de bir kaç kişiye iş imkanı sunacağız. Bizi bu konuda bilgilendirir misiniz?
 
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde kimlerin proje başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir. Buna göre gerçek şahıslar ve şirketler bu teklif çağrısında uygun başvuru sahibi değildir.
6.
SORU: Okulumuzun kanalizasyon, bahçe düzenlemesi, parke taşı döşenmesi, oyun parkı kurulması gibi sorunları var. Bunları rekreasyon, kanalizasyon sistemi yenileme, çevresel kirliliğin azaltılması, öğrencilerin sağlığının korunması konularında projelendirmek istiyorum. Bu tip bir proje yapılırsa proje sahibi olarak okulumuz mu yoksa ilçe kaymakamlığı mı yazılmalı? Bir de örneğin parke taşı döşenmesi Kamu İhale Kanunu'na göre ihaleye girmesi gereken bir hizmet alımı, ancak bununla ilgili bir keşif çıkarılması gerekiyor. Keşif belediye başkanlığınca çıkarılabilir mi? Çıkarılabiliyorsa başkanlığın keşfi ile ihaleyi alan firmanın keşfi arasında bir fiyat farkı olması ihtimaline karşılık ne gibi bir önlem almamızı tavsiye edersiniz? Ayrıca okulların açık olduğu dönemlerde inşaat faaliyetleri yapılması uygun olmayacağından faaliyet planında boş geçen aylar olmasının projemize negatif etkisi olur mu?
 
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” Başvuru Rehberlerinin 2.1.1. Başvuru Sahibinin Uygunluğu bölümünde belirtilen koşulları sağlayan tüm kurumlar uygun başvuru sahibidir. Yine aynı bölümde “Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması” gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca projenin hazırlık çalışmalarının kim tarafından yapıldığı Ajansımız açısından önemli değildir. Ancak bütçenin etkin kullanımı açısından bütçe kalemlerinde belirtilen miktarların piyasa fiyatlarıyla uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Son olarak okulların açık olduğu dönemlerde inşaat faaliyetleri yapılması uygun olmayacağından faaliyet planında boş geçen aylar olmasının projenize negatif etkisi olmaz. Önemli olan projenin süresi içerisinde bitirilmesidir.