2009 2. Grup S.S.S.

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 06 Temmuz 2017
 
3.KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR
1.
SORU: Belediye Başkanlığı olarak kanalizasyon arıtma tesisi yaptırmak istiyoruz. Bu iş için bazı kamu kuruluşların hazırlamış olduğu tip projelerden faydalanabilir miyiz?
 
CEVAP: Evet. Projenin hazırlık çalışmalarının kim tarafından yapıldığı Ajansımız açısından önemli değildir.
2.
SORU: KÖA projelerinde taşeron veya danışmanlık yapacak olan kurum veya kuruluş uluslararası bir katılımcı olabilir mi?
 
CEVAP: İlgili mevzuata uygun olmak kaydıyla taşeronluk veya kontrolörlük yapacak olan kişi veya kuruluş uluslararası bir katılımcı olabilir.
3.
SORU: Kentsel katı atık dönüşüm sistemi projesi uygun mudur?
 

CEVAP:  Başvuru Rehberinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 bölümlerinde belirtilen başvuru sahipleri, ortakları ve proje faaliyetleri için uygunluk kriterleri ile uyumlu olduğu sürece her türlü proje teklifi sunulabilir.

4.
SORU: 

TR52-09-KÖA01 referans numaralı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Proğramı İdari Kontrol Listesi 17. maddede "Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış, izin ve ruhsatlar (gerekli ise) sunulmuştur." ibaresi yer almaktadır. Bu madde uygulama sonrasında elde edilecek çıktının analizini içerir mi? Bu durum proje teklifinin sunumunu nasıl etkiler?

 
CEVAP:

2009 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Rehberi’nde yer alan İdari Kontrol Listesi, sadece başvuru aşamasında bu projenin uygulanabilir olup olmamasıyla ilgilidir. Bu açıdan, başvuru esnasında böyle bir analize veya izine gerek duyulmamaktadır.