2011 Yılı Mali Destek Programları S.S.S.

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 06 Temmuz 2017
2011 KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - 1
1
SORU
Göl Kenarında turistik amaçlı plaj yapımı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında uygun mudur?
CEVAP
Projenin kar amacı güden faaliyetler içeren konaklama, tesis vb. uygulamalar içermemesi ve başvuru sahibinin Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberinin 6. sayfasında yer alan “2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” başlığı altında belirtilen özellikleri taşıması kaydı ile proje başvurusu yapılabilir.
2
SORU
Eğitimlerde katılımı artırmak için, katılımcılara ücret ödenebilir mi?
CEVAP
Kursiyerlere ücret ödenmesi mümkün olmakla beraber,  katılımcıların yol ve iaşe bedellerinin hizmet alımı yolu ile karşılanması daha uygun olabilir.
3
SORU
Turizm altyapısıyla ne kast edilmektedir? Bölgemizdeki turistik bir mağaranın iç aydınlatması da bir altyapı faaliyeti midir?
CEVAP
Sorulan proje konusu “Turizm çeşitliliğini sağlamak üzere turizm altyapısının güçlendirilmesi” önceliği altında proje konusu olarak değerlendirilebilir. Turizm altyapısı, turizm çeşitliliğini sağlayacak fiziksel olanakların yaratılması ve iyileştirilmesini/geliştirilmesini kapsayan faaliyetlerdir.  Örneğin yapım işleri, çevre düzenlemesi, aydınlatma, turizm potansiyeli olan mevcut yapı ve alanların rehabilitasyonuna yönelik projeler.
4
SORU
Kırsal kalkınma başlığı altında yapılacak olan demonstrasyon çalışması kiralık bir arazide yapılabilir mi?
CEVAP
Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberinin 10. sayfasında “Birincil tarım faaliyetleri (tohum, fidan, canlı hayvan vb alımı) uygun maliyet değildir ve Ajanstan destek sağlanamaz. Ancak, fidancılık eğitimi ve ağaçlandırma projelerinde sadece uygulama amaçlı ve özel mülkiyet alanı dışında yapılacak dikimler için fidan alımı uygun maliyet olabilir” ifadesi bulunmaktadır.  Bu kapsamda proje faaliyetleri yukarıdaki tanıma uyması koşulu ile "özel şahsa ait olmayan" bir arazide kiralanarak yapılabilir.
5
SORU
Proje bütçesinden alınacak ekipman ve malzeme alımlarında menşei şartı var mı?
CEVAP
Alınacak malzeme ve ekipman alımlarında menşei şartı aranmamaktadır.  Ancak ekipman ve malzeme alımlarında mümkün olduğunca Türk Malı alınmasına ve satın alım prosedürlerinde Türk Malı ekipmanlarının alınmasını kısıtlayıcı maddelerin olmamasına özen gösterilmelidir