2011 Yılı Mali Destek Programları S.S.S.

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 06 Temmuz 2017
2011 İKTİSADİ İŞLETMELERDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI
SIK SORULAN SORULAR - 1
1
SORU
Başvuru sırasında hangi belgeler/evraklar gereklidir?
CEVAP
Başvuru sırasında sunulması gereken belgeler, İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı Başvuru Rehberinin 15. sayfasında yer alan “2.2. Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler” bölümü ve aynı rehberin 18. ve 19. sayfalarındaki “İdari Kontrol Listesinde” bulunmaktadır.
2
SORU
Başvuran şirketin herhangi bir vergi veya SGK borcunun olup olmaması önemli midir?
CEVAP
Vergi ve SGK borcunun bulunup bulunmadığını gösteren belgelerin İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı Başvuru Rehberinin 16. Sayfasında ifade edildiği üzere sözleşme imzalama aşamasında sunulması gerekmektedir.
3
SORU
Teklif çağrısında iktisadi rehberin 1.3 maddesinde yer alan “desteklerin tutarı” adlı başlığın altında yer alan yazıda 1. ve 2. öncelik için proje toplam uygun maliyetinin 2.000.000 TL ve 3. öncelik için 1.000.000 TL olduğu belirtilmiştir.  Fakat bu rakamlar verilen destek miktarı ve oranları ile örtüşmemektedir.
CEVAP
Öncelik 1 ve 2 için azami destek tutarına ilişkin 2.000.000’lik proje toplam uygun maliyetinin %20’si 400.000 TL olurken, asgari destek tutarına ilişkin ise 80.000 TL’lik proje toplam uygun maliyetinin %50’si 40.000 TL olarak hesaplanabilmektedir. Öncelik 3 için ise azami destek tutarına ilişkin 1.000.000 TL’lik proje toplam uygun maliyetinin %20’si 200.000 TL olurken, asgari destek tutarına ilişkin ise 40.000 TL’lik proje toplam uygun maliyetinin %50’si 20.000 TL olarak hesaplanabilmektedir. İlgili rakamlar proje teklifleri için asgari ve azami destek miktarlarını belirlemek için örnek olarak verilmiştir.
4
SORU
Bisküvi üreticileri Öncelik 1 kapsamında proje hazırlayabilirler mi?
CEVAP
Öncelik 1: “İmalat Sanayinde (Tarım Makineleri,Gıda Makineleri ve Gıdaya Yönelik Üretimler, Akışkan Gücü ile Çalışan Donanımlar, Pompalar ve Kompresörler, Rulman, Türbin, Güneş Paneli ve Rüzgârgülü İmalatı, Kalıp, Kaldırma ve Taşıma Donanımları İmalatı) Yenilik ve Ar-Ge Uygulamalarının Geliştirilmesi” önceliği altındaki imalat sanayi kolları içerisinde bulunan herhangi bir faaliyet ile ilgili olarak ve "Yenilik ve Ar-Ge" içerikli bir proje başvurusu yapılabilir.
5
SORU
Beyşehir ilçesinde tüfek imal eden bir şirket başvuru yapabilir mi?
CEVAP
İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek ProgramıBaşvuru Rehberinin 7. sayfasında yer alan “2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” başlığı altında belirtilen özellikleri taşıyan potansiyel başvuru sahipleri, yine aynı rehber içerisinde yer alan “İktisadi İşletmelerin Kapasite, Verimlilik ve İstihdamının Artırılması“ şeklinde ifade edilmiş olan Öncelik 3 kapsamında uygulama alanı, “TR52 Bölgesi içerisinde ancak,Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karaman Belediyesi mücavir alan sınırları dışında olması kaydı ile proje başvurusu yapılabilir.
6
SORU
İlçede faaliyet gösteren bir kasap, kesimhanesini genişletme amacıyla proje sunabilir mi?
CEVAP
İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek ProgramıBaşvuru Rehberinin 7. sayfasında yer alan “2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” başlığı altında belirtilen özellikleri taşıyan potansiyel başvuru sahipleri, yine aynı rehber içerisinde yer alan “İktisadi İşletmelerin Kapasite, Verimlilik ve İstihdamının Artırılması“ şeklinde ifade edilmiş olan Öncelik 3 kapsamında uygulama alanı, “TR52 Bölgesi içerisinde ancak,Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karaman Belediyesi mücavir alan sınırları dışında olması kaydı ile proje başvurusu yapılabilir.
7
SORU
Yapım işleri için maliyet sınırlaması var mı?
CEVAP
İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek ProgramıBaşvuru Rehberinin 12. sayfasında yer alan “2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler” başlığı altındaki “a.Uygun Doğrudan Maliyetler” kısmında “Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekliyapım işleri (yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri uygun maliyet değildir)” ifadesi bulunmaktadır.
8
SORU
İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programıkapsamında kişiler/şahıslar başvurabilir mi?
CEVAP
İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek ProgramıBaşvuru Rehberinin 7. sayfasında yer alan “2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” başlığı altında belirtilen özellikleri taşıyan başvuru sahipleri proje hazırlayabilir bu kapsamda başvuru sahibinin gerçek veya tüzel kişi olması önem arz etmemektedir.
9
SORU
Başvuruda sunulacak, kuruluşun ve ortakların (Ticaret sicil gazetesi veya esnaf sanatkârlar sicil gazetesi onaylı sureti ) kim veya nereden onaylı olacak?
CEVAP
Başvuru esnasında kuruluşun ve ortak(ların) Ticaret Sicili Gazetesi veya Esnaf Sanatkarlar Sicil Gazetesi nüshasının bulunması yeterlidir. İlgili Sicil Gazetesinin asıl nüshası veya Ticaret Odası/Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından onaylı nüshası sözleşme imzalama aşamasında gerekmektedir.
10
SORU
Başvuru veri giriş formuna internet üzerinden nasıl ve nereden erişebiliriz?
CEVAP
Başvuruyla ilgili tüm formlara www.mevka.org.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
11
SORU
Başvuru veri giriş formundaki “projenin öncelikli alanı” kısmına neler yazılmalıdır?
CEVAP
Başvurmayı planladığınız projenin, İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı’nın 3 öncelikli alanından hangisine girdiğini belirtmelisiniz.
13
SORU
Başvuru veri giriş formundaki “projenin etkileyeceği göstergeler” kısmına neler yazılmalıdır?
CEVAP
İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı Rehberi’nin 2.6 no’lu başlığında yer alan tablodan, projenizle ilgili veriler yazılmalıdır.
14
SORU
Proje bütçesinden alınacak ekipman ve malzeme alımlarında menşei şartı var mı?
CEVAP
Alınacak malzeme ve ekipman alımlarında menşei şartı aranmamaktadır. Ancak ekipmanlarda ve malzeme alımlarında mümkün olduğunca Türk Malı alınmasına ve satın alım prosedürlerinde Türk Malı ekipman alınmasını kısıtlayıcı maddelerin olmaması gerekmektedir.
15
SORU
İktisadi işletmelerde rekabetçiliğin geliştirilmesine yönelik mali destek programında işletme %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?
CEVAP
İktisadi işletmelerde rekabetçiliğin geliştirilmesine yönelik mali destek programında hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16
SORU
İşletmenin vergi borcu var iken başvurabilir miyiz?
CEVAP
Başvuru sahibi ve ortaklarının sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine ve sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olmamalıdır.