2011 Yılı Mali Destek Programları S.S.S.

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 07 Haziran 2017

2011 İKTİSADİ İŞLETMELERDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI

SIK SORULAN SORULAR - 2

1

SORU

Basılı Başvuru Rehberinin 17.sayfası "2.2.2 Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?" bölümünde "CD" ile ilgili kısımda "Bir adet CD/DVD sunulması yeterlidir" yazmaktadır. Bahsi geçen bilgi proje için toplamda 1 adet CD/DVD sunulması mı, yoksa geçen sene ki projelerde olduğu gibi 3 CD/DVD şeklinde midir?

CEVAP

Mevlana Kalkınma Ajansına sunulacak proje başvuruları bir asıl iki kopya dosya olarak sunulacaktır. Sorunuzda bahsi geçen CD/DVD'nin tek bir adet Kırmızı dosyaya konulması yeterlidir, ancak CD/DVD'nin çalışır durumda olduğunu, gerekli belgeleri içerdiğini kontrol etmeniz, CD/DVD'nin bozuk ve/veya eksik olmadığından emin olmanız faydalı olacaktır.

2

SORU

Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin çeşitliliği nedeniyle başvuru yapacağımız proje ile ilgili NACE kodu ile işletmemizin bağlı bulunduğu sanayi odasındaki kayıtlı NACE kodu aynı değildir. Bu durumda Başvuru Formunda "Başvuru Veri Giriş Formu" kısmında projeye konu sektörün NACE kodu ile EK-F Faaliyet Alanı Taahhütnamesinde belirteceğimiz NACE kodu uyumsuz olacaktır. Bu durumda işletmemiz bu program kapsamında proje sunamayacak mıdır?

CEVAP

Sunulacak projelerde, EK-F Faaliyet Alanı Taahhütnamesinde ve daha sonra ilgili odadan alacağınız "Faaliyet Ekspertiz Raporu"nda belirtilen NACE kodunun ilgili sektör ve ürün grupları kapsamında olması gerekmektedir. Ancak bu "Faaliyet Ekspertiz Raporu"nu başvuru değil Sözleşme aşamasında istenecektir.

3

SORU

Başvuru rehberinde sayfa 16'da  başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler bölümünün en sonunda yer alan  ibarede sadece imza sirküsü ve beyannamelerin aslı istenmektedir fakat sitenizde yer alan sıkça sorulan sorular kısmında 9. soruya verilen cevapta ticaret sicil gazetesi için de onaylı nüsha istenmektedir. Bu durumda ticaret sicil gazetesinin orijinal / onaylı nüshasını sunacak mıyız? Bunun dışında rehberde belirtilen belgelerin dışında orijinal / onaylı nüshasını sunmamız gereken belge var mıdır? 

CEVAP

Başvuru esnasında kuruluşun ve ortak(ların) Ticaret Sicili Gazetesi veya Esnaf Sanatkarlar Sicil Gazetesi nüshasının bulunması yeterlidir.  İlgili Sicil Gazetesinin asıl nüshası veya Ticaret Odası/Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından onaylı nüshası Sözleşme imzalama aşamasında gerekmektedir.

4

SORU

Firmamız fason olarak Gıda Makineleri ve Tarım Makineleri üreten firmalara döküm parçaları üretmektedir. Bu durumda dökümhane olarak Öncelik 1 kapsamında proje sunabilir miyiz? 

CEVAP

Öncelik 1 kapsamında sunulacak projelerde, EK-F Faaliyet Alanı Taahhütnamesinde ve daha sonra ilgili odadan alacağınız "Faaliyet Ekspertiz Raporu"nda belirtilen NACE kodunun öncelikte belirtilen sektör ve ürün grupları kapsamında olması gerekmektedir.

5

SORU

2011 Ocak ayında Tarım İmalatında Faaliyet göstermek üzere bir işyeri kurdum. Faaliyetime ilk yılım olduğu için 2. sınıf tüccar olarak başladım ve İşletme Hesabına göre ticari kazancımı tespit etmekteyim.  Sözü edilen TR52-11- İKTİSADİ-01 referans no'lu projeye kendi projemi hazırlayarak katılabilir miyim?

CEVAP

Başvuru Rehberinin 2.1.1. kısmında kimlerin uygun başvuru sahipleri olacağı hakkında bilgi verilmektedir.  Ayrıca Başvuruda bulunan kuruluşun ve (varsa) ortak(ların) resmi kayıt belgesi ve kuruluş sözleşmesi (Ticaret Sicili Gazetesi veya Esnaf Sanatkârlar Sicil Gazetesi nüshası gibi) istenen evraklar arasındadır. Rehberdeki şartlar ve gerekli belgeleri temin edilebildiği takdirde, uygun başvuru sahibi olarak proje başvurusunda bulunabilirsiniz.  

6

SORU

Firmam  Ticaret Odasına kayıtlı bir şahıs firması. Elektronik SMD / DİP montajı üzerine   23-03-2011 tarihinde KOSGEB'in  girişimci destek kredisi ile faaliyete başladı.  firmamızın kuruluş amacına uygun olarak yüksek üretim kapasitesine sahip SMD / DİP montajı yapan  üretim hattı mevcut.  Elimizdeki üretim kapasitesini %5 oranında şu anki mevcut  üretimimiz dolduruyor. kalan % 95 kapasitemizi doldurmak maksadı ile firmamız kendi alanı ile ilgili olarak  led- aydınlatma sistemleri üzerine ürün geliştirilmesi ile ilgili olarak, led-sistem dekoratif ve standart tipte sokak aydınlatma armatürleri, lambaları  yapma ve kullanım alanlarına uygun olarak ürün  çeşitlendirilmesi  ARGE projesi hazırlamak istemektedir. Bu led sistem ile alakalı çalışan elektronik devremiz mevcuttur. Bu devreyi ticarileştirmek ve geliştirmek üzerine bir ARGE projesi hazırlamak ve uygulamak niyetindeyiz. Bu bağlamda  biz MEVKA desteğinin 1. veya 2. önceliklerinden faydalanabilir miyiz? bu öncelikler kapsamında proje hazırlayabilir miyiz.

CEVAP

Başvuru Rehberinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu, 2.1.3 Uygun Projeler 2.2.1 Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler başlıklarında kimlerin nasıl başvuru yapabilecekleri anlatılmıştır.  Ayrıca EK-F Faaliyet Alanı Taahhütnamesinde ve sözleşme aşamasında ilgili odadan alacağınız "Faaliyet Ekspertiz Raporu"nda belirtilen NACE kodunun öncelikte belirtilen sektörlerde kapsamında olması gerekmektedir.

7

SORU

Evlere kilim tezgahı kurularak birebir eğitim verilmesi ve üretimin gerçekleştirilmesi ile birlikte bunun mümkün olmadığı yerleşim yerlerinde 3 adet ayrı atölye kurulmak suretiyle veya her iki uygulamanın da birlikte yapılması şeklinde düşünülmektedir.

CEVAP

İlgili program rehberinde, " Sözleşme İmzalama Aşamasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler" bölümünde belirtilen belgelerden bir tanesi de, " Projenin uygulanacağı fiziki mekânın tasdikli güncel tapu kaydı veya noter tasdikli kira kontratı"dır. Proje faydalanıcısı adına güncel tapu kaydı veya noter tasdikli kira kontratı istenmektedir. Ayrıca, rehberin 2.5 bölümünde," Gerektiğinde yapılacak denetimler sırasında yararlanıcı, proje uygulama ve yönetim mekânlarına erişimi zorlaştırmamak yahut engellememek ve talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi görevli personele zamanında sunmak zorundadır. " ifadesi mevcuttur. Projelerin, yukarıda sayılan ve rehber ve mevzuatta sunulan kurallara uygun olarak hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. 

8

SORU

Projemiz dahilinde hammadde olarak yün alımından sonraki aşamalarda yünün yıkanması, elde eğirilmesi (ip haline getirilmesi), boyanması ve sarımı gibi satın alınacak hizmetlerle ilgili destek alınması mümkün müdür? Bu faaliyetlerin "boyama" işi hariç diğerleri dışarıdan şahıslardan hizmet alımı şeklinde yaptırılmaktadır.

CEVAP

Rehberde belirtilen uygun olmayan maliyetler arasında "Deneme üretimleri haricinde hammadde maliyetleri" mevcuttur. Projenizi bu kurala uygun olarak tasarlayınız. Hammadde, bir ürün ya da yapının elde edilmesinde kullanılan gerekli bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumudur.