Haberler

KOBİ HİBE PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA DAVETLİSİNİZ
27 Temmuz 2021

KOBİ HİBE PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA DAVETLİSİNİZ

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında büyüme odaklı KOBİ’lerin istihdam oluşturma faaliyetlerinin destekleneceği “İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı” duyurulmuştur. Bu program kapsamında tahmini 75 KOBİ’ye 20.000 ila 55.000 Avro arasında hibe desteği verilmesi planlanmaktadır.

MEVLANA KALKINMA AJANSI İLE BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA, TEKNOGİRİŞİM DERSLERİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
12 Temmuz 2021

MEVLANA KALKINMA AJANSI İLE BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA, TEKNOGİRİŞİM DERSLERİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Konya-Karaman Bölgesi’nde çalışmalarını sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı, bölgede yer alan üniversitelerle “Teknogirişim Derslerinin Verilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü” imzaladı.

MEVKA, ELMA SEKTÖRÜNDE HEDEF PAZARLARI ARAŞTIRDI
08 Temmuz 2021

MEVKA, ELMA SEKTÖRÜNDE HEDEF PAZARLARI ARAŞTIRDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Konya-Karaman Bölgesi’nde bir yandan uyguladığı mali ve teknik destek programları ile bölgesel gelişiminin sağlanması, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgeye ulusal ve uluslararası yatırımcı çekilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı, aynı zamanda bölgede yer alan firmaların ihtiyaç duydukları çeşitli konulara yönelik olarak raporlar hazırlamaya da devam ediyor.

YEREL ORTAK KULLANIM TESISI HIBE PROGRAMI IÇIN ÇEVRIMIÇI BILGILENDIRME TOPLANTISINA DAVETLİSİNİZ
07 Temmuz 2021

YEREL ORTAK KULLANIM TESISI HIBE PROGRAMI IÇIN ÇEVRIMIÇI BILGILENDIRME TOPLANTISINA DAVETLİSİNİZ

Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi (ENHANCER) Yerel Ortak Kullanım Tesisi Hibe Programı için Çevrimiçi Bilgilendirme Oturumu gerçekleştirilecektir.

ORTAK KULLANIM TESİSLERİ HIBE PROGRAMI
03 Temmuz 2021

ORTAK KULLANIM TESİSLERİ HIBE PROGRAMI

ENHANCER projesinin ana hedeflerinden biri, girişimcilik ekosistemindeki aktörler arasında oluşturulacak iş birliği yoluyla işletmeler kurulmasını ve bu işletmelerin sürdürülmesini sağlamak için Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere ve Evsahibi Topluma daha iyi hizmetler sunmak üzere ekosistemdeki kurumlara katkıda bulunmaktır. Bu bakımdan, proje mevcut Ortak Kullanım Tesislerinin geliştirilmesi veya yeni Ortak Kullanım Tesislerinin kurulması için hibe sağlayacaktır.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNDEKİ KURUMLARIN KAPASİTELERİNİN GELİŞİTİRİLMESİ İÇİN HİBE PROGRAMI
04 Temmuz 2021

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNDEKİ KURUMLARIN KAPASİTELERİNİN GELİŞİTİRİLMESİ İÇİN HİBE PROGRAMI

ENHANCER Programın Amacı: Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve evsahibi toplumun girişimcilik faaliyetleri üzerinden karşılıklı uyumuna katkıda bulunmak amacıyla tasarlanan ENHANCER Projesi, hibe programları ile yenilikçilğe, girişimciliğe ve insan kaynaklarına dayalı kapsayıcı bir göç politikasının uygulanması için yerel girişimcilik ekosisteminde yer alan kuruluşların kapasitesini güçlendirmeyi de hedeflemektedir.

İSTIHDAM YARATMA ODAKLI KOBİ HIBE PROGRAMI
05 Temmuz 2021

İSTIHDAM YARATMA ODAKLI KOBİ HIBE PROGRAMI

ENHANCER Projesinin temel amacı: Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplulukların sürdürülebilir ve büyütebilecekleri iş mecraları ve istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dâhil olmalarını sağlamaktır. Projenin kapsamı pek çok farklı bölge, sektör ve sosyo-kültürel alana uyarlanarak uygulanabilecek modüler strateji ve faaliyetler içermektedir.

MEVKA, “İHRACATTA HEDEF PAZAR VE MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ” EĞİTİMİ DÜZENLEYECEK
02 Temmuz 2021

MEVKA, “İHRACATTA HEDEF PAZAR VE MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ” EĞİTİMİ DÜZENLEYECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı, TR 52 Konya ve Karaman Bölgesi’nde yer alan, KOBİ’leri, kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını çeşitli konularda bilgilendirmeye devam ediyor.

TİM KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ KONYA ONLİNE EĞİTİM PROGRAMI
23 Haziran 2021

TİM KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ KONYA ONLİNE EĞİTİM PROGRAMI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda Mevlana Kalkınma Ajansı ve Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü işbirliğiyle firmalarımıza yönelik online olarak “TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı” düzenlenecektir.

MEVKA VE KOP’TAN ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK YENİLİKÇİ PROJE
02 Haziran 2021

MEVKA VE KOP’TAN ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK YENİLİKÇİ PROJE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mevlâna Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi iş birliği ile Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatifi tarafından yürütülecek “Yeraltı Sularında Su ve Enerji Revizyonu Projesi” için imzalar atıldı.

86