Haberler

“GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNDEKİ KURUMLARIN KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN HİBE PROGRAMI” BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NA DAVET

MENU
Okunma : 179 Tarih : 27 Eylul 2021
“GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNDEKİ KURUMLARIN KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN HİBE PROGRAMI” BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NA DAVET

3 milyon avroluk “Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı” 28 Eylül 2021 Salı günü tanıtılacaktır.

Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzün yararlanıcısı olduğu ve Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilerin ev sahibi toplumla birlikte girişimcilik ekosistemine dahil olmasının ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişiminin hedeflendiği ENHANCER Projesi, 2021 yılı Temmuz ayında “Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı”, “Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı” ve “İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı” olmak üzere toplam 10 milyon 150 bin avroluk üç hibe programı duyurmuştu.

Programlara yapılacak başvuruların son tarihlerinin uzatılmasıyla ilgili kurumlar “Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı” için 29 Ekim 2021’e kadar proje başvurularını yapabileceklerdir.

Hibe programının hedefleri ve başvuru sureci ile ilgili bilgi vermek üzere ICMPD ekibi, 28 Eylül 2021 Salı günü saat 10.00’da KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı hizmet binası -1.kattaki toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı organize edecektir. Bu toplantıda, hibe programına başvuru yapabilecek olan üniversiteler, belediyeler, kuluçka merkezleri, teknoparklar, sanayi ve ticaret odaları, mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme merkezleri gibi yerel kurum ve kuruluşlar ile geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluma hizmet eden STK’lar, proje başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgi alabileceklerdir.

Yüz yüze düzenlenecek bilgilendirme toplantısına kayıt için lütfen linkteki formu doldurunuz: https://forms.gle/AAbm8rL5vn5W6Xcy6   

Projeyle ve hibe programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye www.enhancerproject.com sitesi üzerinden ulaşılabilir.

İlgili programa, kurumlarımızın katılımlarını bekler, saygılar sunarız.

Not: Ana Başvuru sahibi kimlerdir?

Hibe almaya hak kazanabilmek için ana başvuru sahibinin:

  • Tüzel kişiliğe sahip olması, ve
  • Aracı olarak hareket etmeyip faaliyetin, varsa eş-başvuru sahibi/sahipleri ile birlikte, projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması ve
  • Özellikle iş destek ve girişimciliğin gelişimi alanında faaliyet gösteren bir kuruluş olması ve,
  • Sanayi ve Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları veya Esnaf ve Sanatkâr Odaları birlikleri ve odaları veya Belediyeler veya
  • Ortak Kullanım Tesisleri, Kuluçka Merkezleri, Girişimcilik Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan ve örgün eğitimin bir parçası olmayan ve iş destek kuruluşları ve üniversitelerle ilintili olması), Teknoparklar, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Üniversiteler vb. tüzel kişiler. (Tüzel kişiler özellikle kendi yasalarıyla tanımlanan tüzel kişiliklere atıfta bulunur: Kuruluşun tüzüğüne göre belirlenecek ve kuruluşun Türk ulusal hukukuna tabi bir belgeyle kurulduğunu göstermelidir.) veya
  • Türkiye’dE kayıtlı bir STK olmak ve Türkiye'nin Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin veya Şanlıurfa illerinde kurulmuş olması gerekmektedir.