Haberler

TeknoGirişim Dersleri Başlıyor

MENU
Okunma : 95 Tarih : 13 Eylul 2021
TeknoGirişim Dersleri Başlıyor

TÜİK tarafından girişimcilik ile ilgili yayımlanan istatistikler değerlendirmeye alındığında, girişim sayıları bakımından Düzey 2 Bölgeleri bazında Konya ve Karaman illerini kapsayan TR52 Bölgemiz 13. sırada yer alırken, toplam girişim sayılarının 15-64 yaş grubu içindeki payına baktığımızda ise bölgemizin 8. sırada yer aldığı görülmektedir. Bölgemizde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara katkı sağlamak ve bölgemize teknolojik girişimcilik alanında yeni girişimciler kazandırılması büyük önem arz etmektedir.

Bölgemizde bulunan 6 adet üniversite, 3 adet teknoloji geliştirme bölgesi, 1 adet İŞGEM, 1 adet mesleki eğitim merkezi ve 1 adet bilim merkezine ek olarak, girişimcilik ekosisteminde aktif rol alan birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır.

Girişimcilik ekosistemine katkı sunan bu yapıların varlığı bölgemizi bu konuda güçlü kılarken, girişimcilerin başarılı olabilmeleri için bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olmaları da hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, başarılı girişimlerin hayata geçirilmesi için girişimcilik konusunda farkındalık oluşturulması, girişimci adaylarının ve fikirlerinin geliştirilmesi, girişimcilere rehberlik edilmesi ile girişimci ve yatırımcıların uygun şartlarda bir araya getirilmesinde, ilgili kesimlerin yürüteceği çalışmalar önem ve gereklilik teşkil etmektedir.

Bu gereklilik doğrultusunda, Mevlana Kalkınma Ajansının görev bölgesinde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi , KTO Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi olmak üzere 6 üniversitemizle iş birliği halinde, yeni bir seçmeli ders kurgusu ile bölgemizde girişimciliğin teknoloji ve imalat tabanlı vurgusunun öne çıkarılacağı bir ders programı çalışması başlatılmıştır.

Bu çerçevede, 6 üniversitemizin katılımlarıyla bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolle, taraflar arasında işbirliğini tesis ederek her bir üniversiteden, dönemde en fazla 100 öğrencinin kabul edileceği “TeknoGirişim” adı altında seçmeli bir ders programının açılması kararlaştırılmıştır. Ders programı sonrasında da, her sınıftan 20 başarılı öğrencinin seçilerek, mentorluk ve yatırımcı buluşmaları süreçlerinin yürütülmesinin sağlanması ve bölgeye en az 5 yeni girişim kazandırılması hedeflenmiştir.

Öğrencilerin, TeknoGirişim dersleri ve akabinde alacakları mentorluk neticesinde, proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaları planlanmıştır.

Bu süreçte, girişimcilik motivasyonunun oluşturulmasının yanı sıra, dersi alan öğrencilerin fikirlerinin geliştirileceği ve projelerinin olgunlaştırma süreçlerine katkı sağlanacağı bir ortamın oluşturulması da amaçlanmaktadır. Dersi başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin yatırıma dönüşme ve ticarileşme potansiyeli olan proje fikirleri, daha sonra MEVKA tarafından koordine edilecek mentorluk sürecine dâhil edilecektir. Mentorluk hizmetiyle, bu fikirlerin projeye dönüşmesi ve ulusal düzeyde ticarileştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Program sonunda, başarılı olan projelerin yatırımcılarla buluşturularak ticarileşmesi için yatırımcı-girişimci programları düzenlenmesi ve bölgeye yeni girişimler kazandırılması amaçlanmaktadır..

TeknoGirişim Dersleri seçmeli bir ders olup detaylar ilgili bilgiler üniversitelerden alınacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.