Planlama

MENU
Ulusal Planlar
9.Kalkınma Planı (2007 – 2013)
Onuncu Kalkınma Planı
Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016
2010 YILI YATIRIM PROGRAMI
2010 YILI PROGRAMI
Turizm Stratejisi 2023
Orta Vadeli Program 2010-2012
Kırsal Kalkınma Stratejisi
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi
Bilgi Toplumu Stratejisi
Turkiye İcin Enerji Verimliligi Stratejisi
Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi
TR5 Batı Anadolu Tarım Master Planı
2006-2010 Tarım Stratejisi Belgesi
Türkiye Turizm Stratejisi 2023
Birim Faaliyetleri
2016 AJANS ARA FAALİYET RAPORU
2010 AJANS FAALİYET RAPORU
İstatistiklerle TR52
2010 AJANS ARA FALLİYET RAPORU
TR52 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYAL GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ
Kırsal Kalkınma Teknik Komisyonu Çalıştayları
TR52 Bölgesi İhracat Analizi
KARAMAN ÇALIŞTAYI
10. KALKINMA KURULU TOPLANDI
SU KULLANICI ÖRGÜTLERİ ÇALIŞTAYI
İLÇE STRATEJİK GELİŞME RAPORLARI HAZIRLANDI
STRATEJİK PLAN
KONYA KARAMAN VİZYONUNU ARIYOR
TR52 KONYA-KARAMAN BÖLGESİ İHRACAT YAPISI
TEKNİK KOMİTE TOPLANTILARI
İhtisas Komisyon Raporları
Kırsal Kalkınma Teknik Komisyonu Çalıştayları
Kültür ve Turizm Teknik Komisyonu Konya-Karaman Çalıştayı
KOBİ’lerle İlgili Sorunlar Çalıştayı
Sektör Çalıştayları Başladı
Sosyal Kalkınma Komisyonun İlk Toplantısı Yapıldı
2011-2013 Bölge Planı Çalışmaları Başladı
Planlar
2013-2017 MEVLANA KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI
T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI KARAMAN-KONYA 2014-2023 BÖLGE PLANI
T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI KARAMAN-KONYA 2014-2023 BÖLGE PLANI ALT ÇALIŞMALARI
TR52 2010-2013 BÖLGE PLANI
Konya Reklam Ajansı Konya Web Tasarım Reklam Ajansı konya Bayır Diamond Hotel & Convention Center Konya Bayır Diamond Hotel & Convention Center Konya Bayır Diamond Hotel & Convention Center Konya