Planlama

MENU
Ulusal Planlar
Türkiye Turizm Stratejisi 2023
2006-2010 Tarım Stratejisi Belgesi
TR5 Batı Anadolu Tarım Master Planı
Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi
Turkiye İcin Enerji Verimliligi Stratejisi
Bilgi Toplumu Stratejisi
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi
Kırsal Kalkınma Stratejisi
Orta Vadeli Program 2010-2012
Turizm Stratejisi 2023
2010 YILI PROGRAMI
2010 YILI YATIRIM PROGRAMI
Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016
Onuncu Kalkınma Planı
9.Kalkınma Planı (2007 – 2013)
Birim Faaliyetleri
2011-2013 Bölge Planı Çalışmaları Başladı
Sosyal Kalkınma Komisyonun İlk Toplantısı Yapıldı
Sektör Çalıştayları Başladı
KOBİ’lerle İlgili Sorunlar Çalıştayı
Kültür ve Turizm Teknik Komisyonu Konya-Karaman Çalıştayı
Kırsal Kalkınma Teknik Komisyonu Çalıştayları
İhtisas Komisyon Raporları
TEKNİK KOMİTE TOPLANTILARI
TR52 KONYA-KARAMAN BÖLGESİ İHRACAT YAPISI
KONYA KARAMAN VİZYONUNU ARIYOR
STRATEJİK PLAN
İLÇE STRATEJİK GELİŞME RAPORLARI HAZIRLANDI
SU KULLANICI ÖRGÜTLERİ ÇALIŞTAYI
10. KALKINMA KURULU TOPLANDI
KARAMAN ÇALIŞTAYI
TR52 Bölgesi İhracat Analizi
Kırsal Kalkınma Teknik Komisyonu Çalıştayları
TR52 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYAL GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ
2010 AJANS ARA FALLİYET RAPORU
İstatistiklerle TR52
2010 AJANS FAALİYET RAPORU
2016 AJANS ARA FAALİYET RAPORU
Planlar
TR52 2010-2013 BÖLGE PLANI
T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI KARAMAN-KONYA 2014-2023 BÖLGE PLANI ALT ÇALIŞMALARI
T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI KARAMAN-KONYA 2014-2023 BÖLGE PLANI
2013-2017 MEVLANA KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI
Konya Reklam Ajansı Konya Web Tasarım Reklam Ajansı konya 2ka metal 2kametal franchise cafe cafe bayilik