Bölge Planı

MENU

TEMEL AMAÇ 7

Bölgesel rekabet edebilirliği doğrudan etkileyen unsurlardan birisi de bölgelerin altyapı, erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik düzeyleridir. Bu nedenle başarılı bölgeler genelde ulaşım açısından gelişmiş fiziksel altyapı ve iletişim altyapısına sahiplerdir. *Güçlü fiziki altyapıya sahip bölgelerin erişilebilirlik düzeyleri de yüksek olmakta; bu da gerek ulusal gerekse uluslararası firmaların bu bölgelerde yatırım yapmaların da bir tercih nedeni olabilmektedir. Diğer yandan yüksek ulaşılabilirlik düzeyine sahip ve kaliteli bir altyapının var olduğu bölgelerde işletmelerin yüksek verimlilik düzeylerine eriştiği de OECD ve benzeri uluslararası kurumların yaptığı çalışmalarda dile getirilmektedir. Ayrıca erişilebilirlik düzeyi güçlü bölgelerin daha geniş bir işgücü pazarına erişim imkânı vardır. Sahip olduğu tüm ulaşım modlarını entegre şekilde kullanabilen bölgeler uluslararası pazarlara daha hızlı ve ucuz şekilde ulaşabilmekte ve yüksek dış ticaret performansı sergileyebilmektedirler. Halen askeri havalimanı içinde hizmet veren Konya Havalimanı’nın uluslararası uçuş sayısının artırılarak geliştirilmesi , bölgedeki işletmelerin Mersin Limanı’na hızlı ve sorunsuz bir şekilde ulaşabilmeleri çift hatlı hale getirilecek olan Konya-Mersin demiryolu bağlantısına hız kazandırılması ve uzun vadede Mersin Limanının kapasitesini doldurması halinde Karaman üzerinden Taşucu Limanı alternatifinin değerlendirmesi, Ankara dışında İstanbul ve İzmir gibi ulusal düzeydeki metropollere hızlı tren bağlantılarının sağlanması ve son olarak lojistik köy projelerinin bir an evvel hayata geçirilmesi, bölgenin erişilebilirlik düzeyinin artırılması ve pazar alanlarının genişletilmesi açısından oldukça kritik öneme sahip müdahale alanlarıdır. Bu eğilimleri dikkate alan Konya Karaman Bölge Planı, bu temel amaç kapsamında bölgenin lojistik altyapısını güçlendirerek ulusal ve küresel düzeyde ulaşım ve erişilebilirlik imkanlarını artırmayı, işgücü pazarını genişletmeyi, dış ticarette bölgedeki işletmelerin yurtiçi ve yurtdışındaki tedarikçi ve müşterilerine hızlı, sorunsuz ve zamanında teslimat yapabilmeleri için entegre bir ulaşım sistemi oluşturmayı hedeflemektedir. *: Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Kavramı ve Bölgesel Kalkınma Politikalarına Yansımaları, Murat Kara, Uzmanlık Tezi,2008