2016 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI

MENU

23/02/2016 tarih ve 2016/2 sayılı Yönetim Kurulu kararınca 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Başvuru Rehberinde yapılan değişiklikler ektedir.