Genel Sekreterlik

MENU
Genel Sekreterlik


GENEL SEKRETERLİK

Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin, çalışma birimlerinin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Yönetim kuruluna karşı sorumludur.
Genel Sekreterlik birimleri:

-Genel Sekreter

-Araştırma, Etüd ve Planlama Birimi

-Program Yönetim Birimi

-İzleme ve Değerlendirme Birimi

-Yatırım Destek Ofisi

-Destek Birimi