Genel Sekreterlik

MENU
Genel sekreterlik

 

GENEL SEKRETERLİK
 
Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin, çalışma birimlerinin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Yönetim kuruluna karşı sorumludur.
Genel Sekreterlik birimleri:

 -Genel Sekreter

-Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi

-Program Yönetim Birimi

-İzleme ve Değerlendirme Birimi

-Yatırım Destek Ofisi

-Destek Birimi