Doğrudan Faaliyet Desteği

MENU
Okunma : 608 Tarih : 20 Temmuz 2017
 
“Karaman Bölgesinde Rekabetçiliğin Artırılması” konulu projemiz, Karaman'daki ekonomik gelişime yön verecek olan sektörlerin, işletmelerin ve faaliyet alanlarının belirlenmesi suretiyle bölgenin inovasyon ve Ar-Ge altyapısı ve rekabet gücünün ortaya konulmasını ve bu sayede bölgenin ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkısı olan işletmelerin geliştirilmesini ve rekabet gücünün artırılmasını amaçlamaktadır.
 
Karaman İç Anadolu bölgesinde hububat, bakliyat, üretimi ve ticareti konusunda en önemli merkezlerden biridir. Son yıllarda sulanabilir arazilerin çoğalması, özellikle tarıma dayalı un, bulgur, bisküvi, gofret gibi endüstri kollarının artmasına neden olmuştur. Bu sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim süreçlerinin teknoloji ile yapılandırılması, rekabetçilik düzeyinin artırılması ekseni kapsamında pazarlama altyapısının güçlendirilmesi, bölgede ortak iş yapma bilincinin geliştirilmesi, inovasyon, Ar-Ge ve yenilikçilik konusundaki kültür bilincinin artırılması neticesinde yüksek rekabet düzeyine erişebilmeleri hepimizin arzusudur.    
 
 “Karaman Bölgesinde Rekabetçiliğin Artırılması Projesi” ile;
·         KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanacak,
·         Bölgenin gelişmesi için önemli sektörler ve işletmeler belirlenecek,
·         Bölgenin gelişmesi için önem taşıyan işletmelerin rekabet gücünün geliştirilmesi için eylemler ortaya konulacak,
·         Bu işletmelerde Ar-Ge ve inovasyon kültürünün geliştirilmesini sağlayacak eylemler belirlenecek,
·         İlimize yerli ve yabancı yatırımcıların çekilmesi, bölgede hizmet kalitesinin geliştirilmesi için gerekli önlemler ve eylemler ortaya konulacak,
·         Karaman'ın kaynakları ve dinamiklerinin, bölgenin öncelikleri doğrultusunda kullanılması sağlanacaktır.
 
İlimizdeki sanayi, başta bisküvi ve bulgur üretimi olmak üzere gıda ve gıda makineleri üretimi ambalaj, kâğıt, orman ürünleri, süt ve süt ürünleri, mobilya, ahşap ürünleri, PVC, meyve konsantresi ve mermer üretimi, soğuk hava tesisleri işletmeciliği gibi alanlarda çeşitlilik göstermekte olup; İlimizde son zamanlarda alternatif enerji kaynakları, turizme hitap eden çok yıldızlı oteller ve besicilik alanında büyük yatırımlar yapılmıştır.
 
Ayrancı İlçesi Ülkemizin en fazla güneş alan bölgelerinden biri olup; General Electric, Gama Holding ortaklığı ile 2015 yılında tamamlanması beklenen güneş santrali ile İlçemize büyük bir yatırım yapılmaktadır. İlimiz ambalaj sektöründe öncü Süperpak Ambalaj A.Ş. Şubesini açmış bulunmaktadır. Geçen sene faaliyete başlayan dört yıldızlı ve inşaatı devam eden beş yıldızlı iki büyük oteli Karaman bünyesindeki büyük yatırımlar olarak değerlendirmekteyiz.
 
Ticaretin her alanında faaliyet gösteren üyelerimiz, sanayi alanında ve 90'lı yılların başında Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasıyla büyümeye ve gelişmeye devam etmiştir.   
               
Sanayi alanında Gıda Sektöründe büyük başarılar gösteren üyelerimiz sayesinde; Gıda üretiminde “Marka Kent” olma yolunda ilerlemekteyiz.
 
Temennimiz bu proje ile Karaman'a daha fazla yerli ve yabancı yatırımcıların çekilmesi ve bu yatırımların artırılmasıdır.
Projemiz kapsamında bugün burada Karaman'ın ekonomik ve sosyal gelişmesinde önemli rolü olan sektörler ve bu sektörlerin faaliyet alanları belirlenecektir. Belirlenen sektörler ve faaliyet alanlarındaki işletmelerin rekabet gücünün geliştirilmesi için bir “Eylem Planı” oluşturulacaktır.   
  
Bu projenin amacına ulaşması için yapmış olduğumuz bu çalıştayın ilimiz için faydalı olacağı kanaatindeyim.
Bu projede emeği geçen arkadaşlarımıza ve katılımınız için sizlere teşekkür eder saygılar sunarım.                                                                            
Mustafa Toktay
Karaman Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı