TEMEL AMAÇ 1

İŞBİRLİĞİNE DAYALI KÜMELENME GİRİŞİMLERİNİN TEŞVİK EDİLMESİ

MENU
Okunma : 463 Tarih : 12 Eylul 2017

Bu öncelik Konya Karaman Bölgesinde uygulanacak kümelenme programları ile mevcut veya potansiyel küme uygulamalarında paydaşların birlikte hareket etmelerini sağlamayı, kümelerin Ar-Ge ve yenilik kapasiteleri geliştirmeyi, bölgedeki stratejik sektörler öncülüğünde bilgi temelli yüksek katma değer yaratan üretim yapısına geçmeyi hedeflemektedir.