Hibeler

ERASMUS İŞTABANLI ÖĞRENME VE ÇIRAKLIKTA MESLEKİ EĞİTİM - İŞ DÜNYASI ORTAKLIĞI TEKLİF ÇAĞRISI

MENU
Okunma : 244 Tarih : 21 Temmuz 2017
Erasmus İŞTABANLI ÖĞRENME VE ÇIRAKLIKTA MESLEKİ EĞİTİM-İŞ DÜNYASI ORTAKLIĞI (MERKEZİ) TEKLİF ÇAĞRISI yayınlandı.
Amaç: Eğitim ve iş dünyası arasında bir köprü kurarak eğitimin işgücü piyasası ihtiyaçlarına ilgililiğini artırmak.
 Hedef: Çıraklığa özel önem vererek iştabanlı öğrenmeyi geliştirmek için mesleki eğitim-iş dünyası ortaklığı üzerine proje teklifleri almak
Son Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2017
 Bu Teklif Çağrısı 2 farklı ortaklık tipi arasında ayrım yapmaktadır. Başvurular aşağıdaki iki lottan biri için yapılacaktır.
1)     Yerel ve Bölgesel Ortaklıklar (Lot 1):
Bu projeler, yerel ve bölgesel bağlamda iştabanlı öğrenme ve çıraklıkta mesleki eğitim-iş dünyası ortaklığını güçlendirmeyi hedefleyecektir.
2)     Bir Avrupa Çatı Kuruluşu ve Üyeleri Arasında Ortaklıklar (Lot 2):
Bu projeler yerel ve bölgesel bağlamda iştabanlı öğrenme ve çıraklıkta mesleki eğitim-iş dünyası ortaklığını güçlendirmek üzere Avrupa seviyesindeki çatı kuruluşlar ile ulusal üyeleri arasındaki stratejik, hedef-odaklı faaliyetleri destekleyecektir.
Başvurabilecek Kurumlar:
Yerel ve Bölgesel Ortaklıklar (Lot 1):
• Mesleki eğitim veren kuruluşlar
• KOBİ’ler veya büyük işletmeler
• Sektörel ve profesyonel kuruluşlar (odalar, birlikler, sendikalar vs.)
• Yerel ve bölgesel kuruluşlar
Bir Avrupa Çatı Kuruluşu ve Üyeleri Arasında Ortaklıklar (Lot 2):
 12 Erasmus+ program ülkesinde üyesi veya bağlantıları olan bir Avrupa çatı kuruluşu
 Uygun Faaliyetler:
Her iki lottaki projeler aşağıdaki üç faaliyetten ikisini kapsamak durumundadır:
• Beceri ihtiyaçlarına göre ve Avrupa şeffaflık araçları (EQF, EQAVET, ECVET) ile uyumlu bir şekilde iştabanlı öğrenme ve çıraklıkla ilgili müfredat, ders, modül ve eğitim materyali tasarlanması ve uygulanması,
• Mesleki eğitim öğretmenleri ve işletmelerdeki eğitmenler arasında iştabanlı öğrenme ve çıraklığın uygulanması için etkin işbirliği yapıları oluşturulması,
• Yükseköğretim (üçüncü seviye) seviyesinde iştabanlı öğrenme ve çıraklık sisteminin oluşturulması ve güçlendirilmesi.
 
Çağrının tam metni ve başvuru belgeleri için tıklayınız.
Konya Reklam Ajansı Konya Web Tasarım Reklam Ajansı konya Vehbi Çağlar Vehbi Çağlar Vehbi Çağlar